LIFO

26 listopada 2013 Kategoria :Kanban

Opis

Metoda LIFO (z angielskiego Last In – First Out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło) odnosi się do sposobu w jaki:

– towary są przechowywane w magazynie,
– dobra konsupcyjne są wycenione i opodatkowane » Więcej

FIFO

19 kwietnia 2013 Kategoria :Kanban

Opis

Kluczowym elementem wdrożenia Lean Manufacturing w obszarze produkcji jest zrozumienie przepływu, w jaki sposób materiały poruszają się w procesie produkcyjnym między gniazdami roboczymi.

Mapa przepływu dostarcza informację na temat jak będzie wyglądała produkcja, które elementy procesu przepływają bez problemu, a które wymagają kontroli na wyższym poziomie.

Dla części materiałów w produkcji wymagane jest sterowanie kierunkiem przepływu. Pewien poziom zrównoważenia można osiągnąć dzięki kolejkowaniu FIFO (First In / First Out). Kolejki fifo dyktują kolejność przepływu produktu zarówno w procesie produkcyjnym jak i sprzedażowym.

» Więcej

Zasada działania systemu kanban

28 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

Różnice między systemami tradycyjnymi, a kanbanem

W tradycyjnym podejściu do działalności produkcyjnej za cel nadrzędny uznawano maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu produkcyjnego bez względu na koszty związane z utrzymywaniem magazynów międzywydziałowych.

System kanban zapewnia ściślejszą kontrolę zapasów, produkcja uruchamiana jest tylko wtedy gdy pojawia się zapotrzebowanie na dany produkt. Dzieje się tak nawet w przypadku gdy może spowodować to przerwanie pracy robotników. W takich sytuacjach pracownicy przenoszeni są w miejsce gdzie praca występuje bądź przydziela się ich do innych często nieprodukcyjnych zadań. Kanban jest więc całkowitym zaprzeczeniem systemów tradycyjnych.

» Więcej

Strony: 1 2

Sygnały kanban

7 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

W artykule tym przedstawione zostaną podstawowe narzędzia kanban za pomocą których sterowana jest produkcja. Możliwości w tej dziedzinie są niemal nieograniczone jednak przedstawione zostaną tylko najpopularniejsze narzędzia dzięki krótym możliwe jest poprawne działanie kanban.

Pojemnik kanban

Jest to alternatywa dla kart kanban. Na pojemniku kanban powinny znajdować się takie same informacje jak na karcie kanban. W firmach produkcyjnych najczęściej stosowane są systemy dwu-pojemnikowe. Na regale kanban znajduje się miejsce dla dwóch pojemników. W przypadku gdy jeden z pojemników zostanie opróżniony powinien zostać odesłany do dostawce celem uzupełnienia zapasu. W celu uniknięcia zbędnych kosztów transportu powinno się regulować wielkość partii i wielkość pojemnika.

» Więcej

Strony: 1 2

Karty kanban

2 stycznia 2013 Kategoria :Kanban

Karty kanban

Karty kanban są kluczowym elementem systemu kanban, jest to najczęściej zalaminowana fiszka z naniesionymi na nia odpowiednimi parametrami kanban. Karty te sygnalizują potrzebę przejścia materiałów w produkcji, obiektu produkcyjnego bądź materiałów od zewnętrznego dostawcy lub zakładu produkcyjnego.

» Więcej

Strony: 1 2

Zastosowania kanban w firmie

20 grudnia 2012 Kategoria :Kanban

Zastosowanie kanban w produkcji

Kanban można stosować zasadniczo w większości obszarów produkcji, niezależnie od tego, materiały są przesuwane czy produkowane. W większych zakładach produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb produkcji powinien być zastosowany niezależny transport w zakładzie.

Na kolejnych podstronach tego serwisu zaprezentujemy w szczególności zastosowanie KANBAN w obrocie materiałowym. Kanban w tym przypadku będzie sterował zabezpieczeniem produkcji przed brakami materiałowymi w połączeniu z produkcją sterowaną kartami KANBAN.

» Więcej

Kanban

19 grudnia 2012 Kategoria :Kanban

Opis Kanban

Jest to japońska metoda kontroli procesu produkcyjnego oparta wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów. Kanban umożliwia redukcję zapasów w hali produkcyjnej, które są wymagane do zoptymalizowanego działania produkcji. Celem systemu jest kontrola i redukcja kosztów magazynowania materiałów, zwiększenie dostępności materiałów i wyeliminowanie przestojów produkcji spowodowanych brakiem wymaganych materiałów.

Celem systemu Kanban jest redukcja zapasów, tym samym zmniejszenia zaangażowania kapitałowego i zwiększenie elastyczności produkcji w odniesieniu do zmienionych wymogów ilościowych. Cel ten będzie możliwy bez utraty gotowości do dostarczenia gotowego produktu. Po wdrożeniu systemu KANBAN często obserwowane jest zwiększenie produktywności oraz poprawa wyników firmy.

» Więcej

Strony: 1 2 3