Home> Just-in-time

Just-in-time Archive

LIFO

26 listopada 2013 Category :Just-in-time 0

Opis

Metoda LIFO (z angielskiego Last In – First Out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło) odnosi się do sposobu w jaki:

– towary są przechowywane w magazynie,
– dobra konsupcyjne są wycenione i opodatkowane » Continue Reading

FIFO

19 kwietnia 2013 Category :Just-in-time 0

Opis

Kluczowym elementem wdrożenia Lean Manufacturing w obszarze produkcji jest zrozumienie przepływu, w jaki sposób materiały poruszają się w procesie produkcyjnym między gniazdami roboczymi.

Mapa przepływu dostarcza informację na temat jak będzie wyglądała produkcja, które elementy procesu przepływają bez problemu, a które wymagają kontroli na wyższym poziomie.

Dla części materiałów w produkcji wymagane jest sterowanie kierunkiem przepływu. Pewien poziom zrównoważenia można osiągnąć dzięki kolejkowaniu FIFO (First In / First Out). Kolejki fifo dyktują kolejność przepływu produktu zarówno w procesie produkcyjnym jak i sprzedażowym.

» Continue Reading

,