WstępWstęp

Chciałbym zaprosić Cię do lektury poradnika, który mam nadzieję stanie się kompendium wiedzy dla osób zajmujących się obrotem materiałowym, logistyką, zaopatrzeniem. W poradniku tym zostaną opisane metody organizacji logistyki materiałów zarówno wewnątrz fabryki jak i dostarczanych z zewnątrz (od dostawców). Opisane tu metody zarządzania z powodzeniem stosowane są w fabryce Toyoty i doświadczenia firm jej naśladujących będą tematem poniższego cyklu artykułów.

Wdrożenie nowego systemu przepływu materiałów spowoduje:

 • zwiększenie wydajności gniazd, dzięki dostępności materiałów w gnieździe produkcyjnym
 • utrzymanie kontroli nad zapasami w magazynie i gniazdach
 • zmniejszenie wymaganej powierzchni na materiały oraz zwiększenie obszaru produkcyjnego
 • zmniejszenie kosztów logistycznych
 • udoskonalenie obsługi zapotrzebowań wewnętrznych klientów
 • poprawienie logistyki wewnętrznej organizacji.

Pisząc ten poradnik będę się skupiał na eliminacji marnotrawstwa w systemie zarządzania materiałami. Pracownikowi nie może brakować materiałów potrzebnych do wyprodukowania produktu, jednak materiałów tych nie może być zbyt dużo. Zbytnie odchudzenie czy doposażenie gniazda produkcyjnego powoduje wymierne skutki uboczne. W poradniku tym spróbuję znaleźć złoty środek, który pozwoli na realizację wyżej wymienionych celów.

Lean manufacturing

Termin „lean manufacturing” to filozofia, zbiór zasad powodujących eliminowanie marnotrawstwa wszelkich prac, procesów, surowców, które nie przynoszą bezpośrednich wartości przyczyniających się do wzrostu jakości produkcji. W poradniku tym wielokrotnie będę korzystał z zasad Lean.

Kroki do realizacji systemu lean:

 • Zaprojektowanie prostego systemu produkcyjnego
 • Rozeznanie czy jest on możliwy do wdrożenia
 • Ciągłe doskonalenie systemu

Pamiętaj: „zawsze jest miejsce na poprawę”, żaden system nie jest doskonały dlatego ostatni punkt w realizacji systemów lean jest szczególnie ważny.

Co dalej?

W kolejnym wydaniu poradnika zajmę się:

 1. metodą na znalezienie miejsc, w których przepływ materiałów może być zakłócany,
 2. przyczynami obniżonej wydajności produkcyjnej,
 3. przedstawieniem podstawowych kroków doskonalących logistykę materiałową w fabryce.

Już wkrótce: Analiza obecnej logistyki materiałowej w fabryce

Dodaj komentarz