Reklama

Kanban

Wdrożenie KANBAN w SAP

1 października 2018

Co to jest SAP KANBAN

Zgodnie z zasadą Kanban, produkcja lub zakup materiału odbywa się tylko wtedy, gdy została zużyta jego pewna ilość.  Ponowne napełnienie inicjowane jest bezpośrednio przez produkcję dzięki wykorzystaniu wcześniej utworzonych danych podstawowych. Wszystkie istniejące dane pozycji zredukowane są na przykład do kodu kreskowego, który jest skanowany przy pomocy odpowiedniej transakcji w systemie SAP ERP. Pozostałe czynności w systemie są przeprowadzane automatycznie w tle. Zadaniem użytkownika jest dostarczenie sygnału kanban do miejsca, w którym będzie zainicjowane uzupełnienie pojemnika, zeskanowanie pojemnika i oczekiwanie na jego uzupełnienie.

» Kontynuuj czytanie

Problem z utratą kart Kanban

1 października 2017

Produkcja ciągnąca przy użyciu Kanban jest jednym z głównych osiągnięć Toyoty, a tym samym szczupłej produkcji. Prace w toku są ograniczone liczbą Kanban. Nadmierną produkcję można uniknąć, produkując tylko wtedy, gdy z supermarketu zostanie wyjęta karta Kanban, po czym zwracana jest z powrotem. Jednak system Kanban działa tylko wtedy, gdy karta powróci do początku produkcji. Utrata kanbanu oznacza brak materiału w supermarkecie. W poniższym tekście przeczytasz o różnych metodach, które mogą pomóc zapobiec utracie Kanban oraz metody wykrywania utraconych kart kanban.

» Kontynuuj czytanie

Optymalizacja systemu Kanban

10 września 2017

W przypadku gdy wdrożyłeś już system kanban, karty kanban krążą pomiędzy supermarketami, a wydziałami które dostarczają materiał, oznacza to że masz już za sobą połowę drogi do sukcesu. Druga połowa to optymalizacja, konserwacja i weryfikacja.

» Kontynuuj czytanie

Wdrożenie kanban

7 września 2017

Projektowanie systemu kanban w teorii jest znacznie łatwiejsze niż jego wdrożenie w przestrzeni produkcyjnej. W artykule tym w kilku punktach omówię niezbędne kroki do wdrożenia systemu kanban na gruncie. » Kontynuuj czytanie

Kanban + poziomowanie produkcji

3 września 2017

Kanban + Heijunka

W poprzednich artykułach dotyczących systemu kanban opisywałem, że karta kanban powinna być sygnałem inicjującym proces produkcji. Wskazywałem że kolejność realizacji sygnałów kanban powinna być realizowana wg. kolejki fifo. Co jednak gdy ilość sygnałów będzie zbyt dużo (z różnych źródeł) do realizacji? Jak uniknąć w takim przypadku przeciążeń gniazd roboczych? » Kontynuuj czytanie

LIFO

26 listopada 2013

Opis

Metoda LIFO (z angielskiego Last In – First Out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło) odnosi się do sposobu w jaki:

– materiały są przechowywane w magazynie,
– dobra konsumpcyjne są wycenione i opodatkowane

» Kontynuuj czytanie

FIFO

19 kwietnia 2013

Opis

FIFO jest metodą wyceny  zapasów w magazynie na podstawie kolejności przyjęcia produktu przez magazyn. W skrócie materiał który został zakupiony jako pierwszy zostanie skonsumowany w pierwszej kolejności. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla produktów, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen dostaw.

» Kontynuuj czytanie

Reklama