Reklama

Droga mleczarza

Opublikowany 22 października 2017 | Brak komentarzy do Droga mleczarza

Definicja

W logistyce jest to runda (z zaplanowanym harmonogramem podróży), która ułatwia dystrybucję materiału do kolejnych odbiorców. W produkcji sterowanej przy pomocy systemu kanban odbiorcami są supermarkety umieszczone w wydziałach produkcyjnych. Praca mleczarza przypomina pracę kierowcy autobusu w komunikacji miejskiej.

Mleczarz rozpoczyna pracę od zebrania pustych pojemników kanban, które następnie rozwodzi do wydziałów, które będą miały za zadanie napełnić pojemniki. Drugą funkcją mleczarza jest zebranie pełnych pojemników i rozwiezienie ich z powrotem do miejsc, z których pochodzą. Każdy ruch mleczarza powinien być zgodny z utworzonym wcześniej harmonogramem pracy.

Zalety

Główną zaletą drogi mleczarza jest lepsze wykorzystanie transportu wewnętrznego i wynikająca z tego redukcja kosztów transportu o ok 30%. Ponadto, redukcja zapasów, zarówno po stronie dostawcy, jak i po stronie klienta. Kolejną zaletą drogi mleczarza jest unikanie opóźnień w wydziale załadowczym, ze względu na konsolidację kilku załadunków w określonych przedziałach czasowych.

Reklama

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja: