Reklama

OEE – wskaźnik wydajności

Opublikowany 2 września 2017 | Brak komentarzy do OEE – wskaźnik wydajności

Definicja

OEE to wskaźnik, który pozwala na dokładną ocenę wydajności procesów serwisowych, jak i eksploatacji instalacji, co umożliwia precyzyjnie zidentyfikować obszary o dużych możliwościach do poprawy. OEE jest to termin po raz pierwszy opisany – jako centralny składnik metodologii TPM – w książce Seiichi Nakajima “TPM tenkai” (1982, JIPM Tokyo).

OEE jest powszechnie stosowany jako kluczowy wskaźnik wydajności, który w połączeniu z filozofią szczupłego zarządzania pozwala firmie na skuteczne zwiększenie efektywności. OEE odzwierciedla stopień efektywności wykorzystania sprzętu.

Współczynniki OEE

OEE jest to wypadkową trzech innych współczynników:

  • Dostępność – współczynnik reprezentuje całkowity czas działania. Może być obniżony przez straty spowodowane awariami maszyn, czasem przezbrojeń i konfiguracji maszyn.
  • Wydajność – współczynnik reprezentuje ogólną efektywność produkcji. Może być obniżony przez zmniejszenie prędkości pracy maszyny, przerwy wewnętrzne, niezaplanowane wydarzenia, które obniżają efektywność maszyny (bez jej zatrzymania).
  • Jakość – współczynnik który reprezentuje poprawnie wytworzone produkty (bez wad produkcyjnych).

Wzór OEE

OEE = dostępność * wydajność * jakość

Obliczanie OEE

Aby obliczyć wskaźnik wydajności należy znać wartości jego współczynników. Poniżej na przykładzie zaprezentowałem metodę obliczenia dostępności, wydajności i jakości.

Obliczanie współczynnika dostępności

Aby obliczyć dostępność, najpierw określamy całkowity czas dostępny dla produkcji.

Czas dostępny:
16:00 – 08:00 = 480 minut.

Obliczamy planowany czas produkcji wg wzoru: czas dostępny – planowane przestoje

Planowany czas produkcji:
480 – 60 = 420

Obliczamy rzeczywisty czas produkcji wg wzoru: planowany czas produkcji – nieplanowany czas przestoju

Rzeczywisty czas produkcji:
420 – 0 = 420

Po tych obliczeniach można obliczyć pierwszy z współczynników OEE. Wzór na dostępność: Rzeczywisty czas produkcji / planowany czas produkcji

Dostępność:
420 / 420 = 100%

Obliczanie współczynnika wydajności

Wydajność jest to stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Aby obliczyć ten współczynnik OEE należy znać idealny jednostkowy czas produkcji elementu oraz rzeczywisty czas produkcji.

Należy obliczyć zdolność maszyny / procesu wg wzoru:
(1 / idealny jednostkowy czas produkcji) * rzeczywisty czas produkcji

Zdolność:
(1/2) * 420 = 210

Aby obliczyć wydajność należy podzielić liczbę wszystkich wyprodukowanych części przez zdolność.
Wydajność = ilość wyprodukowanych elementów / zdolność

Wydajność:
150 / 210 = 71,43%

Obliczanie współczynnika jakości

Jakość jest to to procent wyprodukowanych elementów bez wad.

Jakość oblicza się wg. wzoru:
(ilość wyprodukowanych elementów – ilość elementów z wadami) / ilość wyprodukowanych elementów

Jakość:
(150-15)/150 = 90%

Obliczenia końcowe

Wskaźnik wydajności obliczamy poprzez pomnożenie dostępności, wydajności i jakości:

OEE = 100% * 71,43% * 90% = 64,29%

Kalkulator OEE

Czas dostępny min
Planowane przestoje min
Nieplanowane przestoje min
Idealny jednostkowy czas produkcji min
Ilość wyprodukowanych elementów szt
Ilość wadliwych elementów (np. złom) szt
Planowany czas produkcji 0 min
Rzeczywisty czas produkcji 0 min
Zdolność NAN szt
Dostępność NAN %
Wydajność NAN %
Jakość NAN %
OEE NAN %

Reklama

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.