Chaku-chaku

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Chaku-chaku (ładowanie-ładowanie) to japoński termin określający system pracy stosowany w Systemie Produkcyjnym Toyoty, w których ludzie przynoszą przedmioty do maszyn w określonej kolejności, ładują je i po zakończeniu w dużej mierze zautomatyzowanego procesu transportują je do następnej maszyny by wyposażyć ją w obrabiany wcześniej przedmiot.  Podstawą Chaku Chaku są jednoczęściowe przepływowe i szczupłe komórki robocze w kształcie litery U lub Ω, w których pracownik może obsługiwać każde ze stanowisk (praca wielostanowiskowa).

Przepływowy system pracy

W przypadku systemu przepływowego powinny być spełnione następujące warunki:

 • Produkt powinien być konsekwentnie wolny od wad.
 • Czasy procesu nie powinny mieć dużych odchyleń.
 • Sprzęt powinien charakteryzować się bardzo wysokim poziomem niezawodności.
 • Produkcja powinna być elastyczna, aby reagować na zmiany popytu klientów.

W przypadku Chaku Chaku wszystkie maszyny potrzebne do wytworzenia produktu znajdują się razem w komórce roboczej. Rozładunek maszyny może być automatyczny lub ręczny. Operator ładuje maszynę ręcznie, dlatego Chaku Chaku to po japońsku ładowanie-ładowanie (operator tylko ładuje maszynę, a następnie przechodzi do załadunku następnej maszyny).

Komórka robocza zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania części lub grupy podobnych części. Potrzebne maszyny są ułożone w kolejności, w jakiej są potrzebne do wykonania części, zwykle w komórce w kształcie litery U. Powoduje to płynny przepływ materiałów z jednej odnogi litery U do drugiej odnogi litery U.

Liczba operatorów w linii Chaku Chaku może być elastyczna. Oto kilka różnych podejść, jeśli używa się więcej niż jednego operatora.

 1. Operatorzy poruszają się do przodu, aż spotkają następnego operatora, a następnie wracają do tyłu, aż spotkają poprzedniego operatora.
 2. Inne podejście polega na tym, że każdy operator jest odpowiedzialny za odcinek linii i przekazuje pracę następnemu operatorowi. Jest to powszechna metoda.
 3. Wszyscy operatorzy wykonują tę samą pętlę. Operatorzy krążą w gnieździe roboczym za sobą, jeden za drugim wykonując pracę, którą wymaga aktualne miejsce przebywania operatora.

Zalety Chaku Chaku

Jeśli Chaku Chaku jest odpowiednie dla procesów produkcyjnych w organizacji, można odnieść szereg korzyści, stosując jednoczęściowe komórki przepływowe:

 1. Zredukowany WIP - korzystanie z podejścia polegającego na przepływie jednej sztuki zamiast partii zmniejszy produkcję w toku.
 2. Zmniejszony ruch części - wykonanie wszystkich niezbędnych prac w ramach ograniczonej konfiguracji komórek ograniczy ruch części i komponentów.
 3. Większa elastyczność - jeden operator może obsługiwać wiele procesów, co zapewnia większą elastyczność.

Dlaczego zrozumienie Chaku Chaku jest ważne?

Ważne jest, aby zrozumieć, kiedy używać Chaku Chaku, ponieważ może nie mieć zastosowania do wszystkich procesów produkcyjnych.

 • Niezawodność sprzętu - ponieważ w komórce jest mniejsza liczba maszyn, sprzęt musi działać na wysokim poziomie niezawodności. Jeśli element wyposażenia ulegnie awarii, może wyłączyć całą komórkę.
 • Bez wad - ciągły przepływ produktu wymaga wysokiego poziomu jakości na wyjściu, w przeciwnym razie proces nie będzie przebiegał płynnie, a wartość Chaku Chaku znacznie się zmniejszy.

Krytyka Chaku Chaku

Ze względu na wysoki poziom automatyzacji w tym systemie, występuje również zwiększona monotonia w poszczególnych krokach roboczych. Z jednej strony sprzyja to zatrudnianiu pracowników niewykwalifikowanych, ale także niesie ze sobą ryzyko zwiększonej liczby wypadków i zagrożeń dla zdrowia ze względu na monotonną pracę.

Zobacz też

 • Cellular manufacturing - to strategia produkcyjna polegająca na zorganizowaniu stanowisk pracy w samowystarczalne komórki, co poprawia efektywność i redukuje straty.
REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.