Harmonogram przeglądów

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Harmonogram przeglądów jest to najczęściej lista maszyn z zaplanowanymi datami kolejnych przeglądów technicznych maszyn.

Dla każdej daty, w harmonogramie powinien być przypisany poziom utrzymania. Poziom utrzymania jest to zaplanowana lista czynności, którą należy wykonać podczas przeglądu technicznego maszyny. W przypadku stwierdzenia usterki, należy ją usunąć.

Przykład

Miesiąc
Nazwa maszyny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiertarka A A
Tokarka B B A B B A B B A B B A
Pompa C C C C

Przykłady poziomów utrzymania:

A – Przegląd kompletny. Sprawdzić wszystkie krytyczne elementy maszyny.

B – Przegląd podstawowy. Kontrola wizualna maszyny.

C – Sprawdzić połączenia elektryczne i mechaniczne maszyny.

Przy każdym poziomie utrzymania, w przypadku stwierdzenia usterki, należy ją niezwłocznie naprawić.

W powyższym przykładzie harmonogram przeglądów zawiera listę przeglądów do wykonania w ciągu roku. Dla wiertarki zaplanowano dwa przeglądy o najwyższym poziomie utrzymania (A). Tokarka powinna być przeglądana wizualnie co miesiąc (B), a co trzy miesiące zaplanowany jest przegląd kompletny (A). Pompa powinna mieć przegląd co trzy miesiące o poziomie utrzymania C.

Zobacz też

  • MTTF - średni czas pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej jego naprawy do powstania pierwszej awarii.
  • MTBF - średni czas, w którym element konfiguracji lub usługa działają bez przerw.
  • MTTR - średni czas potrzebny do naprawy uszkodzonego komponentu lub urządzenia.
REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.