Lifo

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Metoda LIFO (z angielskiego Last In – First Out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło) odnosi się do sposobu w jaki:

  • materiały są przechowywane w magazynie,
  • dobra konsumpcyjne są wycenione i opodatkowane

Zasada działania

Zasada jest podobna do pionowej sterty która jest zastosowana przy metodzie fifo. Różnicą jest to że elementy są dostępne w dokładnie odwrotnej kolejności w jakiej zostało uprzednio dodane. Oznacza to że pierwszy (“dolny”) element jest pobierany ostatni. Poniższa ilustracja przestawia symulację przyjęć i zużyć magazynowych z zastosowaniem kolejkowania LIFO.

Zasada działania lifo

Kolorowe klocki oznaczają zapas magazynowy.

Strzałka w dół oznacza przyjęcie magazynowe, strzałka w górę zużycie.

Opis kroku:

  1. symulację rozpoczęto z pustym magazynem
  2. do magazynu dodano żółty klocek
  3. dodano zielony klocek
  4. dodano niebieski klocek
  5. zużyto ostatnio dodany niebieski klocek
  6. zużyto zielony klocek

Na końcu symulacji został żółty (czyli dodany na początku) klocek.

Metoda wyceny LIFO

Ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa jest wycena zgromadzonych zapasów w magazynie. Powszechnym zjawiskiem jest to że materiały gromadzone w magazynie są kupowane w różnych cenach. Jak zatem wycenić oraz w jakiej cenie sprzedać zgromadzony zapas? Wartością magazynu będzie suma kosztów jakie ponieśli w celu kupienia zapasów. Sprzedaż powinna być wyceniona zgodnie z zasadą LIFO. Cena zapasu kupionego ostatnio powinna być ceną następnej sprzedaży. Po zużyciu zapasu z ostatniej dostawy, cena powinna zmienić swoją wartość na cenę z poprzedniej dostawy itd. aż do kolejnej dostawy (która ustali nową cenę sprzedażową).

Metoda takiej wyceny jest szczególnie korzystna w przypadku wysokiej inflacji, która powoduje przyjmowanie materiałów po coraz wyższych cenach. Sprzedając materiał począwszy od najdroższych materiałów przedsiębiorstwo rejestruje wysoki koszt, obniżając jednocześnie zysk do opodatkowania.

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.