Metoda WCM

Z SYSTEM-KANBAN.PL

World Class Manufacturing (w skrócie WCM) to zintegrowany system zarządzania. Podstawowymi założeniami WCM jest brak strat, awarii, defektów i wypadków. World Class Manufacturing opiera się na filozofii lean manufacturing, koncepcjach Total Quality Control i Total Productive Maintenance oraz technice Just in time. Just in time zakłada całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa czasu, energii, materiałów i nadprodukcji poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu dokładnej liczby potrzebnych elementów w odpowiednim czasie. Do głównych celów World Class Manufacturing zalicza się maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i przestrzeganiu programów logistycznych. Celem WCM jest także rozwój systemu produkcyjnego ukierunkowany na poprawę konkurencyjności.

Filary WCM

System WCM opiera się na dwóch grupach filarów tj. filarach technicznych i menedżerskich. Wdrożenie tych filarów wymaga stałej pracy wszystkich pracowników. Zaczynając od kierownictwa, a kończąc na szeregowych pracownikach. Do grupy filarów technicznych zalicza się konkretne, nowoczesne metody i narzędzia umożliwiające wypracowanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu produkcji.

Wymienia się tutaj:

 • Podział kosztów (Cost Deployment)
 • Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement)
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance)
 • Kontrolę jakości (Quality Control)
 • Wczesne zarządzanie wyrobem (Early Product Management)
 • Wczesne zarządzanie oprzyrządowaniem (Early Equipment Management)
 • Logistykę i obsługę klienta (Customer Service)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem (Safety Management)
 • Zarządzanie personelem i rozwój kadr (People Development)
 • Zarządzanie środowiskiem (Environment Development)

Każdy Filar ma lidera World Class Manufacturing, który nadzoruje działania i motywuje zespół. Istnieje też Koordynator, który jest odpowiedzialny za wszystkie działania World Class Manufacturing.

Podstawowe zasady WCM

Istnieje siedem kluczy do zostania światowej klasy producentem (World Class Manufacturing):

 1. Skróć czas realizacji
 2. Szybkie wprowadzanie produktów na rynek
 3. Usprawnij procesy outsourcingu
 4. Zmniejsz koszty operacyjne
 5. Przekraczaj oczekiwania klientów
 6. Zarządzaj globalnym przedsiębiorstwem
 7. Popraw widoczność wyników biznesowych

Firmy stosujące strategie World Class Manufacturing koncentrują się na ciągłym doskonaleniu operacji, eliminowaniu marnotrawstwa i tworzeniu organizacji Lean, co często skutkuje wyższą produktywnością. Firmy te koncentrują się również na ustanawianiu nowych standardów szybkości od przyjęcia zamówienia do dostawy bez silnej zależności od zapasów. Połączenie filozofii World Class Manufacturing z narzędziami Lean pomoże firmom osiągnąć sukces i zmniejszyć ilość odpadów. Sekwencyjne metody wykonywania pracy zastępowane są współbieżnymi metodami kompresji czasu, a funkcjonalny i hierarchiczny podział obowiązków – działaniami zespołowymi.

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.