TQM

Z SYSTEM-KANBAN.PL

TQM (Total Quality Management) jest to podejście do zarządzania, które koncentruje się na jakości i na podstawie udziału wszystkich członków organizacji w celu osiągnięcia długotrwałego sukcesu poprzez zadowolenie klienta oraz korzyści, które przypadają na rzecz robotników i firm.

Dla Japończyków Total Quality Management składa się z czterech procesów:

 • Kaizen – koncentruje się na ciągłym doskonaleniu.
 • Atarimae Hinshitsu – skupia się na tym, że wszystko powinno działać dokładnie tak, jak można się spodziewać.
 • Kansei – zbadanie sposobu, w jaki użytkownik stosuje produkt. Prowadzi do ulepszenia samego produktu.
 • Miryokuteki Hinshitsu – obiekty powinny mieć również walory estetyczne.

Dla organizacji, która decyduje się na jego przyjęcie, TQM nakłada obowiązek utrzymania standardu jakości we wszystkich aspektach jego pracy. Oznacza to, że rzeczy robione są dobrze za pierwszym razem i że defekty i odpady są powoli redukowane do minimum.

Podejście zorientowane na jakość

Total Quality Management można zdefiniować jako zintegrowany system składający się z części teoretycznej i części opartej na szeregu praktyk, które zwiększają zaangażowanie najwyższego kierownictwa, obsługi klienta, dobrych relacji z dostawcami, wykorzystanie benchmarkingu w celu poprawy, ciągłego szkolenia, dużej uwagi dla pracowników, redukcji defektów do punktu ich ostatecznego zniknięcia i dobrego wykorzystania technik pomiaru jakości.

Charakterystyki TQM są następujące:

 • silna orientacja na klienta
 • metoda oparta na długoterminowym zaangażowaniu na rzecz ciągłego doskonalenia procesów
 • silne przywództwo w zarządzie, któremu towarzyszy zaangażowanie w stosowanie metodologii
 • odpowiedzialność ustanowienia i poprawy systemu jest delegowana do najwyższego kierownictwa
 • ciągła poprawa wydajności na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach biznesowych

Korzyści z TQM

Korzyści wynikające z przyjęcia systemu TQM zamiast tradycyjnego systemu jakości są niezliczone. Pośród nich można wyróżnić:

 • Total Quality Management pomaga skoncentrować się na potrzebach rynku i postrzeganej satysfakcji, a nie na szczegółach technicznych.
 • TQM skłania do dążenia do podniesienia swojej jakości poprzez głęboką zmianę kulturową i postawę oraz promocję pracy grupowej, a także kulturę pracy opartą na uczestnictwie.
 • Metoda ta sprawia, że ​​naturalne jest ukierunkowanie wszystkich jej sił na wspólny cel wdrażania procesów i procedur mających na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników. Ponieważ osiągnięcie wysokich standardów jakości nie może być natychmiastowe, Total Quality Management koncentruje się na długoterminowym, systematycznym planowaniu i strategicznym podejściu.
 • Zastosowanie tej metody prowadzi do krytycznej analizy wszystkich procesów usuwania marnotrawstwa i działań, które nie zapewniają wartości dodanej. Ten ciągły wysiłek na rzecz poprawy pomaga obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić ogólne zarządzanie pracą.
 • Zajmowanie się organizacjami lepszymi od naszych, jak przewiduje TQM, nieuchronnie prowadzi do świadomości działań konkurencji i opracowania skutecznych strategii jej zwalczania.
 • Total Quality Management pomaga rozwijać dobre procesy komunikacyjne i zapewnia “dobrą pracę”. Niewłaściwe procedury i nieodpowiednia komunikacja powodują nieporozumienia, zamieszanie, niską produktywność, ogromne wysiłki, aby osiągnąć skromne wyniki, niską jakość, a nawet niższe morale.
REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.