Wskaźnik rotacji

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Jest to okres czasu w jakim następuje przerotowanie wartościowe magazynu lub pojedynczych artykułów. Wskaźnik rotacji wskazuje ilość dni w jakich zapas został odnowiony.

Gdzie się stosuje?

Wskaźnik rotacji znajduje zastosowanie w poniższych obszarach:

  • w supermarketach
  • w zespole magazynów
  • w pojedynczych magazynach
  • dla grup towarów
  • dla pojedynczych artykułów

Niski wskaźnik rotacji oznacza lepsze zagospodarowanie zapasami. Do niskiej jego wartości przyczyniają się małe partie towarów, szybki przepływ zapasów przez magazyn. Im towar dłużej zalega w magazynie tym wskaźnik rotacji będzie wyższy.

Wskaźnik rotacji ma również zastosowanie w innych (nie logistycznych) obszarach organizacji:

  • wskaźnik rotacji majątku
  • wskaźnik rotacji należności
  • wskaźnik rotacji zobowiązań

Wzór

Wskaźnik rotacji

Ws – średnia wartość zapasu w magazynie w badanym okresie

Wo – wartość obrotu w badanym okresie. Oznacza wartość towaru który został sprzedany (materiał który opuścił magazyn)

t – ilość dni w badanym okres

Sprawdź nasz kalkulator wskaźnika rotacji. Umożliwia on obliczenie tego wskaźnika dla wielu materiałów jednocześnie.

Przykład

Ws – średnia wartość zapasu w magazynie = 450 zł

Wo = magazyn wydał zapas o wartości = 1250 zł

t = badany okres = 30 dni

Wskaźnik rotacji [Wr] = (450/1250) * 30 = 10,8 dni

Załóżmy że udało się zagospodarować zalegające zapasy o wartości 120 zł. Wskaźnik rotacji będzie miał wartość:

Ws – średnia wartość zapasu w magazynie = 450 zł – 120 zł = 330 zł

Wo = magazyn wydał zapas o wartości = 1250 zł

t = badany okres = 30 dni

Wskaźnik rotacji [Wr] = (330/1250) * 30 = 7,92 dni

Zobacz też

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.