Czas cyklu produkcji

Długość cyklu produkcji jest to czas potrzebny na przetworzenie konkretnego zadania, mierzonego zazwyczaj od punktu wyjścia przetwarzania jednego produktu w określonej maszynie lub procesie do rozpoczęcia innego podobnego produktu w tej samej maszynie lub procesie. Czas cyklu jest zwykle podzielony na:

  1. Czas cyklu ręcznego: czas ładowania, rozładowania, obrabiania / toczenia, montowania części, podczas gdy ta nadal w tej samej maszynie / procesie.
  2. Czas cyklu maszyn: czas przetwarzania maszyny pracującej na części.
  3. Czas cyklu automatycznego: czas, w którym maszyna pracuje bezobsługowo (automatycznie) bez ręcznej interwencji.
  4. Ogólny czas cyklu: całkowity czas potrzebny na wykonanie pojedynczej jednostki. Określenie to jest zwykle stosowane w przypadku pojedynczej maszyny lub procesu.
  5. Całkowity czas cyklu: obejmuje wszystkie maszyny, procesy i klasy czasu cyklu, przez które musi przejść produkt, aby stać się produktem gotowym.

Poza czasem pracy cykl produkcyjny obejmuje przerwy w produkcji z powodu procesów fizycznych, chemicznych i naturalnych. Cykl produkcji stanowi część czasu produkcji, z wyłączeniem okresu, w którym obiekty pracy znajdują się w zapasach produkcyjnych. Zmniejszenie cyklu produkcyjnego przyspiesza produkcję produktów i przyczynia się do lepszego wykorzystania kapitału produkcyjnego. Najważniejszymi czynnikami redukcji czasu cyklu produkcyjnego są wprowadzenie zaawansowanych technologii i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Zobacz też