Diagram spaghetti

Diagram spaghetti (znany również jako wykres spaghetti lub model spaghetti) jest metodą przeglądania danych w celu wizualizacji możliwych przepływów przez systemy. Przepływy przedstawione w ten sposób wyglądają jak makaron, stąd to określenie. Ta metoda statystyczna została po raz pierwszy użyta do śledzenia tras przez fabryki. Wizualizacja przepływu w ten sposób może zmniejszyć nieefektywność w przepływie systemu.

Zobacz też