Lean construction

Lean construction jest połączeniem badań operacyjnych i praktycznego rozwoju w zakresie projektowania i budowy z przyjęciem zasad i praktyk lean manufacturing w całym procesie projektowania i budowy. W przeciwieństwie do produkcji, budownictwo jest procesem produkcyjnym opartym na projekcie. Lean Construction zajmuje się dostosowaniem i holistycznym dążeniem do równoczesnych i ciągłych ulepszeń we wszystkich wymiarach środowiska zbudowanego i naturalnego: projektowaniu, budowie, aktywacji, utrzymaniu, recyklingu. Podejście to próbuje zarządzać i doskonalić procesy budowlane przy minimalnych kosztach i maksymalnej wartości poprzez uwzględnienie potrzeb klienta. (Koskela et al. 2002[1])

Zasady Lean Construction

Sercem Lean Construction jest idea, że można niezawodnie przenosić prace z jednego procesu budowlanego do następnego. Wyobraźmy sobie, że możemy przekazać budynek temu, kto jest następny w kolejce do wykonania pracy i wiemy, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Autorzy książki Foundations of Lean Construction porównali uświadomienie sobie niezawodności, do momentu, w którym zdobywa się umiejętność jeżdżenia na rowerze. Nagle odczuwa się nową wolność i zyskuje świeże poczucie prędkości i zasięgu. [2]

Kiedy ktoś pojmuje ideę niezawodności w budownictwie, czuje się wzmocniony przekonaniem, że może zmienić projekt, dostawy, montaż i kontrolę, aby uzyskać lepsze wyniki, wiedząc, że to zadziała.

Projekty budowlane mają swoje fazy, począwszy od projektowania, a skończywszy na odebraniu budowli. Każdy z interesariuszy wykonuje swoje zadania zgodnie z umową. W ramach koncepcji lean construction punkt ciężkości przesuwa się z poszczególnych interesariuszy skupionych wyłącznie na swoich rolach na wszystkich interesariuszy pracujących jako zespół. Przy stosowaniu zasad lean construction projekt nabiera dodatkowych wymiarów, ponieważ przy podejmowaniu decyzji o tym, co i jak zbudować, uczestnicy biorą pod uwagę cały cykl życia projektu.

Skup się na procesie

Należy zwrócić uwagę, gdzie ludzie skupiają swoją energię i zasoby, gdy są zaangażowani w tradycyjne projekty budowlane. To głównie transakcje i kontrakty. Każdy z uczestników skupia się na swoim własnym interesie. Tak więc relacje pozostają transakcyjne, a kontrakty zapewniają ten wynik.

Natomiast w projekcie lean wszyscy koncentrują się na procesie budowy. Gdy stosują praktyki lean construction, optymalizują wszystko pod kątem produktu końcowego.

Jeśli jesteś podwykonawcą w projekcie lean, będziesz brał udział w projektowaniu wraz z innymi uczestnikami. Jeśli jesteś generalnym wykonawcą, ty i właściciel zaakceptujecie warianty projektowe sugerowane przez podwykonawcę, jeśli jest to najlepsze dla projektu. Niezależnie od Twojej roli w projekcie lean, masz głos i zostanie on wysłuchany.

Lean construction dopasowuje również proces do produktu. Nie buduje się więc elementu projektu w określony sposób tylko dlatego, że zawsze robiono to w ten sposób. Zamiast tego stosuje się metodę budowy i materiały, które wraz z zespołem zostały zoptymalizowane dla danego elementu.

Więcej planowania niż reagowania

Tradycyjne projekty budowlane z ich przeróbkami i poleceniami zmian odzwierciedlają współczesne tendencje do myślenia krótkoterminowego. Z drugiej strony, podczas fazy projektowania w ramach projektu lean construction uczestnicy biorą pod uwagę cały cykl życia konstrukcji. Nie tylko to, co dzieje się z nią w połowie życia, ale także to, co dzieje się, gdy osiągnie ona logiczne zakończenie swojego życia.

Uczestnicy projektu Lean Construction rozważają również, jak ich indywidualne interesy wpływają na siebie nawzajem, aby wyrównać swoje krótkoterminowe i długoterminowe interesy z korzyścią dla projektu.

Łańcuch dostaw projektu

Łańcuch dostaw w większości projektów budowlanych jest podzielony. Każdy uczestnik zarządza własnymi materiałami i sprzętem. W Lean construction strony projektu budowlanego pracujące nad poprawą wydajności łańcucha dostaw współpracują ze sobą, co pozwala im uwolnić się od zmienności rynku. Mogą zmniejszyć szoki cenowe, braki i czasy realizacji.

Różnice pomiędzy podejściem Lean Construction, a podejściem do zarządzania projektami PMI

Istnieje wiele różnic pomiędzy podejściem Lean Construction, a podejściem Project Management Institute (PMI) do budownictwa. Obejmują one:

 • W lean construction wysiłki optymalizacyjne koncentrują się na uczynieniu przepływu pracy niezawodnym. PMI koncentruje się na poprawieniu produktywności każdej czynności, co może powodować błędy i obniżenie jakości oraz skutkować ponowną pracą.
 • Projekt jest zorganizowany i zarządzany jako proces generujący wartość (wartość jest definiowana jako spełnienie wymagań klienta).[3] Podczas gdy w PMI za wartość uważa się mniejszy koszt.
 • W podejściu lean, interesariusze niższego szczebla są zaangażowani w planowanie i projektowanie. PMI nie bierze pod uwagę tego zagadnienia.
 • W podejściu lean, techniki pull rządzą przepływem informacji i materiałów, od góry do dołu;[4] w przypadku PMI, techniki push rządzą wyzwalaniem informacji i materiałów.
 • Zdolności produkcyjne i zapasy są dostosowane do absorpcji zmienności (Mura). PMI nie bierze pod uwagę tych dostosowań.
 • Lean construction stara się łagodzić zmienność w każdym aspekcie (jakość produktu, tempo pracy) i zarządzać pozostałą zmiennością, podczas gdy PMI nie uwzględnia łagodzenia i zarządzania zmiennością.[4]
 • Podejście Lean stara się wprowadzać ciągłe ulepszenia w procesie (Kaizen), przepływach pracy i produkcie;[3] podczas gdy podejście PMI nie poświęca tak wiele uwagi ciągłemu ulepszaniu.
 • W szczupłym budownictwie, podejmowanie decyzji jest rozproszone w systemach kontroli produkcji projektowej;[4] dla porównania, w PMI podejmowanie decyzji jest czasami skupione w jednym kierowniku.
 • Lean construction stara się zwiększyć przejrzystość pomiędzy interesariuszami, kierownikami i robotnikami, aby poznać wpływ ich pracy na cały projekt;[3] z drugiej strony PMI nie uwzględnia przejrzystości w swoich metodach.
 • Lean construction rozwija nowe formy kontraktów handlowych, aby zachęcić dostawców do niezawodnego przepływu pracy i optymalizacji na poziomie deliverable-to-the-client podczas gdy PMI nie ma takiej polityki.
 • Projekt systemu produkcyjnego Lean Construction opiera się na tendencji do lokalnej optymalizacji,[4] jednak PMI upiera się przy optymalizacji każdej czynności.
 • Podejście oparte na PMI uwzględnia zarządzanie projektem jedynie na poziomie makro. Jest to konieczne, ale nie wystarczające dla sukcesu projektów. Lean Construction obejmuje zarządzanie projektem i produkcją i formalnie uznaje, że każde udane przedsięwzięcie projektowe będzie nieuchronnie wiązało się z interakcją pomiędzy zarządzaniem projektem i produkcją.

Przypisy

 1. Koskela, L.; Howell, G.; Ballard, G.; Tommelein, I. (2002). "Foundations of Lean Construction" ISBN 0750651490.
 2. The foundations of leanconstruction - Lauri Koskela, Greg Howell, Glenn Ballard, Iris Tommelein
 3. 3,0 3,1 3,2 Howell, Gregory A. (1999). "What is Lean Construction" (PDF). Proceedings IGLC-7. Lean Construction Institute. pp. 1–10. Retrieved 31 March 2013.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Ballard, Glenn (2000). Last Planner™ System of Production Control (PDF) (Ph.D.). UK: University of Birmingham. Retrieved 29 March 2013.