Muri (無理, „nieracjonalny”)  to japoński termin oznaczający przeciążenie, nieodpowiedzialne działanie lub absurd, który został spopularyzowany na zachodzie jako jedno z kluczowych pojęć Systemu Produkcyjnego Toyoty. Jest jednym z trzech typów strat (Muda, Mura, Muri) zidentyfikowanych w Systemie Toyoty

Bezpośrednim przykładem Muri jest proszenie pracowników o koncentrację przez okres przekraczający 8 godzin dziennie lub oczekiwać, że maszyna wyprodukuje więcej, niż jest w stanie wyprodukować w określonym czasie. Innymi słowy, Muri powstaje za każdym razem, gdy naraża się swój zespół na stres, żądając nieracjonalnej lub niepotrzebnej pracy, która przekracza ich możliwości.

Niektóre z najczęstszych przyczyn przeciążenia systemów produkcyjnych:

  • Niezmierzona wydajność systemu, pomimo przypisania oczekiwań produkcyjnych w ustalonych liczbach
  • Nieoptymalny stan techniczny używanych maszyn lub nieprzeszkolony personel
  • Słaba komunikacja w zespole i menedżerze

Jak znaleźć i zredukować Muri?

Wadliwe produkty i nieplanowane przestoje w produkcji mogą mieć wiele przyczyn, nie tylko muri. Najprostszym sposobem na wykrycie muri w procesie jest zwrócenie uwagi na zestresowanych, sfrustrowanych pracowników i maszyny pracujące bez przerwy, nawet na przerwy konserwacyjne. Muri może drastycznie zmniejszyć produktywność i wydajność zespołu. Wywieranie zbyt dużej presji często przekłada się na dodatkowe godziny pracy, co prowadzi do wypalenia zawodowego.

Oto jak można temu zaradzić:

Mapowanie strumienia wartości

Dokładnie przeanalizuj wszystkie etapy prac wytwórczych, aby móc dokładnie oszacować czas potrzebny do ich wykonania. Najrozsądniej będzie zidentyfikować etapy procesu dla każdego zadania poprzez mapowanie wartości, jednocześnie rejestrując niepotrzebne przetwarzanie.

Dopasuj oczekiwany wynik do możliwości

Niezależnie od tego, jak na to spojrzysz, stosunek ilości produktu, który chcesz dostarczyć, do możliwości wytwórczych procesu musi się zgadzać. Nie ma znaczenia czy zdecydujesz się dostosować zapotrzebowanie do wielkości i możliwości zespołu, czy też zainwestujesz w większą moc roboczą, aby zapewnić pożądaną wydajność . Aby zminimalizować muri musi być zachowana równowaga.

Utwórz systemy ciągnione

Zastosowanie procesu opartego na ściąganiu, takiego jak Scrum lub Kanban, z jego ograniczeniami pracy w toku, będzie działać na rzecz szybszego ukończenia prac. Jednocześnie pomoże nie zrzucać wszystkich zadań na raz na zespół.

Standaryzacja

Standaryzacja wszystkich etapów procesu pomoże usunąć wszelkie wątpliwości z procesu i konieczność konsultacji w górę łańcucha. Można to osiągnąć poprzez systematyczne działania 5S, TPM i SMED (w szczególności w zakresie zarządzania sprzętem). Zapewnienie standardu we wszystkich obszarach procesu powinno obejmować również prace wykonywane przez podmioty zewnętrzne lub wewnętrzne zespoły z innych działów. Im większa spójność między różnymi celami i oczekiwaniami zespołu, które osiągniesz, tym mniej będzie Muri.

Wdróż Jidokę

Kolejnym narzędziem zarządzania Lean, które może pomóc w radzeniu sobie z Muri, jest Jidoka. Jest to prosta praktyka, która pozwala każdemu członkowi zespołu zatrzymać proces pracy w przypadku wystąpienia problemu. Następnie zespół musi rozwiązać problem, zanim proces pracy będzie kontynuowany. W ten sposób tworzysz wbudowane standardy jakości i unikasz przeróbek.

Zabezpiecz produkcję przed błędami

Aktywnie pracuj nad ograniczaniem i zapobieganiem błędom, zabezpieczaniem przed błędami każdego etapu procesu i wdrażaniem praktyk, które pomagają monitorować obecność problemu, tj . Andon.

Zwróć uwagę na wąskie gardła

Jeśli szukasz sposobu na szybkie rozpoczęcie eliminacji muri, zwróć uwagę na to, gdzie w procesie tworzą się wąskie gardła. Praca nad lepszym przetwarzaniem zadań, które zawsze stoją w kolejce przez długi czas, przyspieszy ten proces w krótkim okresie i prawdopodobnie ujawni w nim główny problem. Wąskie gardła pojawiają się, gdy zespół nie jest w stanie przetworzyć elementów na danym etapie wystarczająco szybko – dodanie większej liczby osób do tego etapu lub szkolenie istniejącego zespołu, aby był lepszy w pracy, może być najprostszym rozwiązaniem.

Spacery Gemba

Dodatkowo możesz okresowo wykonywać spacery Gemba, co jest prostą metodą „idź i zobacz”, która pomoże w jasnym zrozumieniu tego, co faktycznie się dzieje i gdzie pojawia się Muri.

Zobacz też