Toyota Production System

System produkcyjny Toyoty (TPS) to zintegrowany system społeczno-techniczny opracowany przez Toyotę, który obejmuje jej filozofię i praktyki zarządzania. TPS to system zarządzania, który organizuje produkcję i logistykę dla producenta samochodów, w tym interakcje z dostawcami i klientami. System jest głównym prekursorem bardziej ogólnej „odchudzonej produkcji”. Taiichi Ohno i Eiji Toyoda, japońscy inżynierowie przemysłowi, opracowali system w latach 1948-1975.