Wdrożenie KANBAN w SAP

Co to jest SAP KANBAN

Zgodnie z zasadą Kanban, produkcja lub zakup materiału odbywa się tylko wtedy, gdy została zużyta jego pewna ilość.  Ponowne napełnienie inicjowane jest bezpośrednio przez produkcję dzięki wykorzystaniu wcześniej utworzonych danych podstawowych. Wszystkie istniejące dane pozycji zredukowane są na przykład do kodu kreskowego, który jest skanowany przy pomocy odpowiedniej transakcji w systemie SAP ERP. Pozostałe czynności w systemie są przeprowadzane automatycznie w tle. Zadaniem użytkownika jest dostarczenie sygnału kanban do miejsca, w którym będzie zainicjowane uzupełnienie pojemnika, zeskanowanie pojemnika i oczekiwanie na jego uzupełnienie.

Uwagi dotyczące implementacji Kanban w SAP

Przed wdrożeniem zużycie towarów musi być względnie stałe w określonym czasie, który jest dłuższy niż czas realizacji Kanban. Jeśli zużycie jest nieregularne, aby zapewnić stabilność podaży materiału, wymagana jest większa liczba sygnałów kanban. Należy wówczas pamiętać, że może to doprowadzić do wysokiego poziomu zapasów.

Źródło zaopatrzenia musi mieć zdolność do produkcji dużej liczby małych partii w krótkim czasie. Ilość czasu potrzebna do rozpoczęcia produkcji musi zostać zredukowana do niskiego poziomu, a wzrost niezawodności produkcji musi zostać zwiększony.

Poniżej znajdziesz opis kilku implementacji kanban w SAP w zależności od tego skąd materiał jest zaopatrywany.

Przesyłanie zapasów z magazynów głównych do linii produkcyjnej

Podstawowe zasady i warunki wstępne

 • Rodzaj MRP musi być ustalony. “PD”, “VB” lub jakikolwiek inny aktywny typ MRP.
 • Wskaźnik pobrania wstecznego musi być włączony. Można go zdefiniować w marszrucie lub danych podstawowych materiału (MRP2).
 • Potwierdzenie należy wykonać dla każdej operacji w zleceniu produkcyjnym indywidualnie (CO11N) lub zbiorczo (CO15). Potwierdzenie tworzy wydanie materiałów (odnoszących się do potwierdzonych operacji) do zlecenia produkcyjnego.

Etapy procesu wdrożenia kanban w SAP

 1. Utwórz obszar roboczy Kanban (KN01). Transakcja: PK05
 2. Utwórz materiał w składzie materiałowym. Transakcja: MMSC lub MM01
 3. Utwórz cykl kontrolny Kanban. Transakcja: PKMC
 4. Wydrukuj kod paskowy. Transakcja: PK17
 5. Ustaw status kanban na PUSTY, skanując kod kreskowy. Transakcja: PKBC. Zostanie utworzona rezerwacja materiałowa dla transferu zapasów z magazynu głównego do obszaru roboczego (KN01).
 6. Wyświetl tablicę kanban. Transakcja: PK13n
 7. Gdy magazyn główny wyśle materiał do hali produkcyjnej, zeskanuj kod kreskowy aby zmienić status na PEŁNY. Transakcja: PKBC (w tle nastąpi ruch przesunięcia materiałowego 311).

Zamówienia zewnętrzne. Transfer od dostawcy zewnętrznego do magazynu głównego

Podstawowe zasady i warunki wstępne

 • Rodzaj MRP powinien być ustawiony na “ND” (wgląd MRP1 w danych podstawowych materiału).
 • Sprawdzenie dostępności powinno być ustawione na “KP” (wgląd MRP3 w danych podstawowych materiału ).
 • Materiał otrzymany od dostawcy jest bezpośrednio księgowany do zapasów nieograniczonych.
 • Pobranie wsteczne nie jest wymagane.

Etapy procesu wdrożenia kanban w SAP

 1. Utwórz obszar roboczy dla magazynu głównego. Transakcja: PK05
 2. W razie potrzeby rozszerz materiał na główne miejsce przechowywania (skład produkcyjny). Transakcja: MMSC lub MM01
 3. Dokonaj niezbędnych zmian w danych podstawowych materiału, jak wyjaśniono powyżej.
 4. Utwórz cykl kontrolny Kanban. Transakcja: PKMC
 5. Wydrukuj kod paskowy. Transakcja: PK17
 6. Ustaw status kanban na PUSTY, skanując kod kreskowy. Transakcja: PKBC. Wygenerowana zostanie linia Harmonogram dla dostawy materiałów do głównych sklepów.
 7. Wyświetl tablicę kanban. Transakcja: PK13n
 8. Kiedy materiał odbierany jest od dostawcy, należy wykonać przyjęcie towaru do zapasu zablokowanego (rodzaj ruchu 103). Transakcja: MIGO
 9. Gdy materiał dotrze do magazynu głównego, zeskanuj kod kreskowy aby zmienić status na PEŁNY. Transakcja: PKBC (w tle wykona się ruch 105).

Produkcja własna

Podstawowe zasady i warunki wstępne

 • Rodzaj MRP powinien być ustawiony na “ND” (wgląd MRP1 w danych podstawowych materiału).
 • Kontrola dostępności powinna być ustawiona na “KP” (wgląd MRP3 w danych podstawowych materiału ).
 • Wskaźnik pobrania wstecznego musi być włączony. Można go zdefiniować w marszrucie lub danych podstawowych materiału (MRP2).
 • Potwierdzenie należy wykonać dla każdej operacji w zleceniu produkcyjnym indywidualnie (CO11N) lub zbiorczo (CO15). Potwierdzenie tworzy wydanie materiałów (odnoszących się do potwierdzonych operacji) do zlecenia produkcyjnego
 • Materiał powinien mieć prawidłowy BOM materiałowy i marszrutę.

Etapy procesu wdrożenia kanban w SAP

 1. Utwórz obszar roboczy Kanban (KN01). Transakcja: PK05
 2. Utwórz materiał w składzie materiałowym. Transakcja: MMSC lub MM01
 3. Dokonaj niezbędnych zmian w wzorcu materiału, jak wyjaśniono powyżej.
 4. Utwórz cykl kontrolny Kanban. Transakcja: PKMC
 5. Wydrukuj kod paskowy. Transakcja: PK17
 6. Ustaw status kanban na EMPTY, skanując kod kreskowy. Transakcja PKBC. Zlecenie produkcyjne zostanie wygenerowane (ze statusem wydania).
 7. Wyświetl tablicę kanban. Transakcja: PK13N
 8. Potwierdź operacje. Transakcja: CO11N lub CO15
 9. Po potwierdzeniu ostatniej operacji zeskanuj kod kreskowy aby zmienić status na PEŁNY. Transakcja: PKBC (w tle wykona się ruch 101).

Zobacz też