Reklama

Just-in-time

Opublikowany 24 czerwca 2017 | Brak komentarzy do Just-in-time

Prewencyjne utrzymanie maszyn

Fakt braku zapasów wymusza utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie. Każda usterka urządzenia powoduje zakłócenia w zoptymalizowanym procesie produkcyjnym. Aby utrzymać sprzęt w stanie niezawodności stosuje się tzw prewencyjne utrzymanie ruchu tzn. każda firma wdrażająca JIT powinna posiadać grupę mechaników dbających o stan urządzeń. Stosuje się tzw harmonogramy przeglądów i napraw, które zapobiegają awariom. Pracownicy tacy zmuszeni są do wielofunkcyjności, ciągłego podnoszenia swoich umiejętności. To właśnie oni odpowiedzialni są za wspólne rozwiązywanie problemów, doskonalenie procesu produkcyjnego i podnoszenia jakości.

Stosowanie prewencyjnego utrzymania maszyn wydaje się niepotrzebnym kosztem jednak w dłuższym okresie niezawodność taśmy produkcyjnej przekłada się na zwiększenie produktywności firmy.

Powodzenie wdrożenia systemu Just In Time

Uzależnione jest od spełnienia wielu warunków do których należy zaliczyć:

 • wszechstronne kwalifikacje robotników – elastyczność harmonogramu produkcji – pracownik pracuje tam gdzie jest dla niego praca,
 • motywacja ekonomiczna pracowników,
 • wzajemne zaufanie kierowników i pracowników,
 • wysoka wydajność pracy,
 • wysoka jakość produkcji,
 • poprawa jakości produkcji – częste audyty, kontrole jakości,
 • minimalizacja strat czasu w procesie produkcji

Należy wyeliminować:

 • gromadzenie materiału – możliwość przeterminowania,
 • straty z tytułu oczekiwania – na surowce, na dostępność stanowiska, transport
 • straty z tytułu magazynowania,
 • zbędne ruchy pracowników.

Wprowadzenie systemu JIT jest projektem bardzo kosztownym dlatego należy rozważyć jego zasadność w przedsiębiorstwie. Należy przeanalizować warunki rynkowe oraz czy tę metodologię produkcji danym segmencie powinno się wprowadzać. Należy rozważyć czy korzyści płynące z zastosowania Just in Time zrekompensują koszty wdrożenia. Należy pamiętać że system ten jest najbardziej przydatny dla przedsiębiorstw produkującym produkty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, tam gdzie możliwe jest zestandaryzowanie produkcji.

Istotną kwestią, często lekceważoną, jest przekonanie pracowników o słuszności wprowadzenia JIT. Bez poparcia o słuszności powodzenie przedsięwzięcie jest o wiele mniejsze. Wszystkie sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa powinny być przygotowane do wymagań systemu jeszcze przed jego wprowadzeniem.

W planie transportowym należy usprawnić poziom oferowanych usług przez obecnych przewoźników. Należy zaostrzyć kryteria selekcji dostawców. Ważne jest opracowanie optymalnej komunikacja / kooperacji z dostawcami i przewoźnikami. Szybka reakcja na zamówienie surowca jest szczególnie ważną kwestią.

Wszelkie działania logistyczne powinny być skoncentrowane w jednej komórce, co wymaga uporządkowania spraw organizacyjnych w firmie.

Składy / gniazda robocze powinny służyć konsolidacji, a nie składowaniu produktów.

Kiedy przedsiębiorstwo organizacyjnie jest przygotowanie do wdrożenia Just In Time można rozpocząć powolne wprowadzanie koncepcji. Rozpocząć powinno się od ogniwa produkcyjnego, powinno dążyć się do likwidacji wahań dziennej produkcji, powinno się odpowiednio skracać czas przezbrajania maszyn. Warto wypoziomować linię produkcyjną. System powinien być stopniowo rozszerzany na wcześniejsze ogniwa produkcji. Powoduje to skrócenie długości cykli produkcji. Zapasy powinny być przeniesione z magazynu na teren fabryki w gniazdach roboczych. Zastosowanie systemu kanban wyeliminuje braki surowców w stanowiskach roboczych. W końcowej fazie wdrażania Just-In-Time ( JIT ) rozszerzany jest on na dostawców. Należy zobowiązać ich do dostarczania przesyłek często kilka razy dziennie. W kroku tym warto wspierać dostawców w dostosowywaniu się do nowego systemu pracy. Ważnym elementem jest aby nie zapomnieć o ciągłym monitorowaniu systemu i opracowaniu programu ciągłego doskonalenia. Ten problem rozwiązuje japoński system ciągłego samodoskonalenie się Kaizen.

Dziesięć zasad zarządzania zapasami:

 1. Jeśli to możliwe należy wybierać dostawców lokalnych,
 2. Za zapasy buforowe odpowiada dostawca,
 3. Dostawy realizowane są w małych partiach,
 4. Zmniejszenie ilości dostawców,
 5. Dostawcy z większymi uprawnieniami często sami redukują swoje dostawy i koszty zapasów,
 6. Dostawca będący jedynym źródłem materiałów cieszy się względami pozwalającymi mu się rozwijać,
 7. Dostawcy powinni oferować możliwie najniższe ceny – w końcu są wyróżnieni z pośród całej konkurencji,
 8. Firmy-odbiorcy udzielają technicznego wsparcia,
 9. Wymagana jest jakość odbiorców – istnieje ekonomiczne uzależnienie dostawców. Rezygnacja z dostawcy jest szczególnie dla niego bolesna,
 10. Istnieje wysoka więź miedzy dostawcą, a firmą wyrażająca się w formie zamkniętej kooperacji.

Narzędzia Just in Time

Poniżej wypisane jest kilka narzędzi pomocnych przy wdrożeniu i optymalizacji koncepcji JIT:

 • Kanban – sterowanie produkcją za pomocą kart Kanban
 • OEE – określanie wydajności produkcji
 • FIFO – co pierwsze weszło, pierwsze wyjdzie
 • Lead Time – czas wytwarzania produktu
 • Takt Time – wyznaczanie wielkości produkcji w zależności od potrzeb klienta
 • Kaizen – ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego
 • Heijunka – poziomowanie produkcji

Reklama

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja:

Inne artykuły w kategorii Publikacje:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.