Reklama

Six Sigma

Opublikowany 4 lutego 2018 | Brak komentarzy do Six Sigma

Definicja

Six Sigma to nowoczesne i bardzo rygorystyczne podejście do zarządzania organizacjami, których celem jest dążenie do doskonałości i które opiera się na logice TQM i ciągłym ulepszaniu. W skrócie, jest to system, który mierzy proces pod względem wykrytych defektów. Został on wprowadzony przez inżyniera Billa Smitha podczas pracy w firmie Motorola w 1986 roku. Jack Welch uczynił z niego kluczową strategię biznesową w General Electric w 1995 roku.

Six Sigma
Six Sigma

Jego celem jest poprawa jakości wyników procesu poprzez identyfikację i usunięcie przyczyn defektów oraz zminimalizowanie zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych. Wykorzystuje zestaw metod zarządzania jakością, głównie empirycznych, metod statystycznych i tworzy specjalną infrastrukturę ludzi w organizacji, którzy są ekspertami w tych metodach. Każdy projekt Six Sigma realizowany w ramach organizacji odbywa się według określonej sekwencji etapów i ma konkretne wartości docelowe, na przykład: skrócenie czasu cyklu procesu, zmniejszenie zanieczyszczenia, zmniejszenie kosztów, zwiększenie zadowolenia klientów i zwiększenie zysków.

Six sigma oznacza, że istnieje 6 odchyleń standardowych. Proces Six Sigma to proces, w którym 99,99966% wszystkich szans na wytworzenie pewnej cechy części jest statystycznie oczekiwane, że jest wolna od wad (nie więcej niż 3,4 wady na milion wyprodukowanych przedmiotów).

Six Sigma to najskuteczniejsza metodologia rozwiązywania problemów w celu poprawy dowolnego zakresu działalności i wydajności. Nie ma sektora na świecie, który nie mógłby się rozwijać dzięki zastosowaniu tej metodologii.

Metodologia Six Sigma

Metodologia Six Sigma narodziła się w grupie GEG (Government Electronics Group). Podstawową ideą było zastosowanie bardziej rygorystycznego podejścia do doskonalenia procesów.

Podejście do doskonalenia procesów opierało się na wstępnych rozważaniach:

 • proces biznesowy można przyrównać do złożonego systemu, którego parametry wejściowe, wyjściowe, a przede wszystkim kontrolne muszą być zrozumiałe
 • zrozumienie procesów musi przejść od statystycznego badania danych, aby upewnić się, że zjawisko jest relegowane i nie tylko podążać za intuicjami zrodzonymi z doświadczenia
 • każdy proces, który nie jest kontrolowany lub monitorowany w sposób ciągły, z biegiem czasu obniża jego wydajność
 • metodologię można uznać za skuteczną dla firmy tylko wtedy, gdy zapewnia ona wyniki ekonomiczne, które można dostrzec nawet w krótkim i średnim okresie

Na podstawie tych założeń opracowano pierwszy zarodek metodologii Six Sigma, którego celem było zapewnienie rygorystycznego, ale zwinnego podejścia do opracowywania działań doskonalących.

Pierwszym krokiem tej pracy była selekcja i adaptacja narzędzi statystycznych, o których już wiadomo, że umożliwiają analizę coraz większej liczby danych, które w firmie dostarczyły rozwój technologiczny i wprowadzenie firmowych systemów informatycznych.

Pierwszy krok rewolucji w zarządzaniu przedsiębiorstwem zaczyna się od potwierdzenia danych jako punktu wyjścia do zrozumienia i poprawy firmy. W tym sensie chcemy coraz bardziej obiektywnie postrzegać personel w odniesieniu do trwających procesów, próbując wyeliminować ryzyko błędów związanych z niewłaściwą interpretacją czynników wpływających na rozpatrywane procesy.

GEG zaczął uzyskiwać zaskakujące wyniki: produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane w krótszym czasie i przy niższych kosztach. Następnie skonstruowano najbardziej menedżerską część metody, a wytyczne i umiejętności, które personel zaangażował w stosowanie tej metody, zostały zidentyfikowane.

W ostatnich latach Six Sigma zaczęła przechodzić od prostego zestawu narzędzi do rozwiązywania głównie problemów technicznych do nowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem.

Metoda Six Sigma została następnie szeroko zastosowana w Motoroli dla wszystkich procesów, od produkcji po transakcje lub zarządzanie, w celu zminimalizowania wewnętrznej nieefektywności. Rozwój metody Six Sigma był kontynuowany i rozpowszechniany dzięki założeniu Akademii Six Sigma przez Mikela Harry’ego. Założenie Akademii, oprócz naciskania na rozwój bardziej ogólnej wersji metody w porównaniu do tego, z którego korzysta Motorola, doprowadziło do bardzo szybkiego użycia tego narzędzia. Przede wszystkim duże firmy, napędzane sukcesem uzyskanym przez Motorolę, były wspierane przez Akademię we wdrażaniu metody we własnych zakładach.

Główne punkty charakteryzujące metodę Six Sigma

 • Podejście oparte na danych: Six Sigma dąży do obiektywizacji naprawdę wpływowych czynników w procesie, próbując zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłową oceną samego procesu. W tym sensie dane są kluczem do zrozumienia procesów.
 • Kontrola procesu: w celu uzyskania wyników, które są stabilne w czasie, a zatem prowadzą do rzeczywistej poprawy procesów, konieczne jest stworzenie systemu monitorowania samego procesu. Kontrola procesu zakłada stworzenie nowej mentalności w firmie, mającej na celu zbieranie i ciągłą analizę danych procesowych.
 • Orientacja na klienta: metoda prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb klienta jako podstawy do dalszej poprawy. Jedną z wielkich wnikliwości Six Sigmy jest to, że ulepszenie musi być użyteczne. Innymi słowy, podejmowane działania muszą skupiać się na poprawie postrzegania procesu analizy przez klienta. W tym sensie konieczne jest wyjaśnienie w sposób jednoznaczny celu poprawy i sformułowanie go w perspektywie klienta, oceniając korzyści, jakie może to przynieść. Definicja klienta obejmuje zarówno klasycznych klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
 • Praca nad projektami: Six Sigma ustala, że ​​silnik do doskonalenia musi być zbudowany z ukierunkowanego projektu, który jest bardzo dobrze zdefiniowany w czasie. Jedną z cech tej metody jest to, że chcemy uzyskać wyniki w perspektywie krótkoterminowej, nie planujemy długofalowych interwencji czy analiz.
 • Znajomość procesów: Six Sigma pragnie, aby u podstaw akcji doskonalącej leżało matematyczne zrozumienie procesów. Zrozumienie, jakie czynniki mają wpływ na proces.
 • Strategia biznesowa: Six Sigma to nie tylko narzędzie do opracowywania działań doskonalących, ale także strategia zarządzania przedsiębiorstwami. Six Sigma popycha firmy do ciągłej samoanalizy ich nieefektywności, śledząc obraz tego, co jest najbardziej krytycznym punktem organizacji. W tym sensie Six Sigma definiuje listę priorytetów interwencji, obliczając koszty związane z każdą nieefektywnością. Ponadto metoda określa różne liczby i role w procesie analizy i doskonalenia, przypisując jasne obowiązki różnym specjalistom. Six Sigma ma również tę cechę, że można ją stosować we wszystkich obszarach firmy, od produkcji po logistykę, od zarządzania po sprzedaż. Warto również podkreślić, że jakość i ogólnie rzecz biorąc, usprawnienie procesów nie może być wykonane tylko przez niewielką grupę ludzi. Prace w kierunku poprawy i zadowolenia klienta, wewnętrznego lub zewnętrznego, musi być rozłożone na cały personel.

Ciąg dalszy na następnej stronie. Znajdziesz na niej:

 • Cechy Six Sigma
 • Cykl DMAIC
 • Obszary Six Sigma

Reklama

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja:

Inne artykuły w kategorii Publikacje:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.