Reklama

Six Sigma

Opublikowany 4 lutego 2018 | Brak komentarzy do Six Sigma

Korzyści Six Sigma

 • generuje długoterminowy sukces
 • jest to strategia gospodarcza dla wzrostu i rozwoju firmy
 • jest to narzędzie do zaspokajania potrzeb klientów
 • jest to bardzo potężne narzędzie do odzyskiwania i/lub poprawy konkurencyjności, rentowności i organizacji wewnętrznej
 • to jest miara, aby zrozumieć, jak daleko jesteśmy od naszych celów
 • jest to sposób na zmierzenie prawdopodobieństwa, że ​​produkt zostanie opracowany bez ryzyka wad. Prawdopodobieństwo sukcesu musi wynosić 99,99966% dla każdej funkcji!
 • poprawia efektywność i wydajność całej organizacji
 • poprawia bezpieczeństwo pracowników
 • zwiększa zadowolenie pracowników, którzy będą bardziej zaangażowani w pracę, którą wykonują
 • poprawia profesjonalizm współpracowników dzięki interwencjom szkoleniowym
 • poprawia opinie klientów
 • powoduje zmniejszenie opóźnień w dostawach
 • upewnia, że reklamacje są rozpatrywane i rozwiązywane tak szybko, jak to możliwe
 • wspiera koordynację komunikacji między działami
 • poprawia dokładność prognoz

Lean Six Sigma

Metodologia znana jako „Lean Six Sigma” łączy w sobie techniki, które należą do Six Sigma (użyteczne dla redukcji defektów) oraz do zasad lean management (przydatnych do usprawnienia procedur i przyspieszenia procesu).

Lean Management zapewnia utrzymanie stanu poprawy osiągniętego dzięki Six Sigma, co z kolei rozwiązuje problemy związane ze standardowym odchyleniem procesów. Dlatego połączenie tych dwóch narzędzi jest naprawdę interesujące!

Aby opisać Lean Six Sigma w jednym zdaniu, możemy powiedzieć, że chodzi o zwiększenie zysków firmy, starając się sprostać wymaganiom swoich klientów. Chociaż wszystko to brzmi bardzo prosto, jest dużo pracy, aby osiągnąć te dwa cele.

Rozpocznijmy opis, mówiąc o “wartości”, jednej z koncepcji, na której Lean
Management skupia się bardziej. Celem jest dostarczenie klientom produktu, który nie tylko spełnia oczekiwania, ale także ma cenę, którą klienci uważają za właściwą do zapłaty. Jedynym sposobem uzyskania tego ważnego wyniku jest obniżenie kosztów, czyli wszystko, co nie zapewnia wartości dodanej do pracy i nie zwiększa jakości sprzedawanego produktu lub usługi.

Aby zmniejszyć koszty, musimy eliminować marnotrawstwa obecne w produkcji (lub na etapie projektowania), aby zwiększyć efektywność zasobów, które inwestujemy w naszą działalność zawodową. Najczęściej stosowaną techniką identyfikacji marnotrawstw jest mapowanie strumienia wartości. Narzędzie to pomoże Ci zwiększyć wartość Twojej pracy, jednocześnie redukując ilość marnotrawstwa do minimum. Zmniejszanie ilości marnotrawstw uzyskuje się poprzez przeprojektowanie wszystkich procesów, które nie dodają żadnej wartości do twojego produktu lub usługi. W rzeczywistości, jeśli starasz się dokładnie przeanalizować swój sposób pracy, znajdziesz wiele działań, które nie dodają wartości, ale które tylko zwiększają całkowite koszty tego, co dostarczasz klientowi. Dzięki zastosowaniu zasad 6 Sigma będziesz w stanie jak najlepiej wykorzystać techniki mapy wartości, które pomogą Ci w wizualizacji prawdziwej wartości, jaką każdy proces wnosi do produktu lub usługi. Kroki, które nie przynoszą wartości, zostaną wyeliminowane lub przynajmniej przejrzane, a te, które naprawdę wnoszą coś do procesu, zostaną wycenione.

Resztę zrobi metodologia Six Sigma, która doprowadzi do zwiększenia obrotów po prostu poprzez poprawę jakości sprzedawanych produktów.

Lean Six Sigma zastosowana do zarządzania magazynem

Problem zmniejszania magazynów powstaje, gdy określony produkt wychodzi z mody lub staje się po prostu nieskuteczny (tak jest na przykład w przypadku niektórych leków przewyższanych przez inne, bardziej zaawansowane).

Metodologia Lean Six Sigma może pomóc zidentyfikować przyczyny tych nagromadzeń i je wyeliminować, tak aby straty zostały zminimalizowane. Przydatnym narzędziem w tych przypadkach jest diagram przyczynowo-skutkowy.

Najpoważniejszymi przyczynami, między którymi pojawił się problem, będą te, które wynikają z niedokładnych prognoz, niedokładnych czasów realizacji (czasy dostawy magazynu), a w konsekwencji z powodu przestarzałości. Magazyny są przepełnione, działamy na bardzo dużych obszarach, wykonujemy operacje bez wartości dodanej, takiej jak przeróbka, nie badamy wystarczająco dokładnie danych lub gdy po prostu tworzymy prognozy sprzedaży zbyt optymistyczne.

Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami, najlepszą metodologią jest właśnie Lean Six Sigma. Na przykład narzędzie DMAIC jest bardzo pomocne w rozwiązaniu problemu w metodyczny sposób. Konieczne będzie jednak głębokie zastanowienie się nad całym łańcuchem procesów: od produkcji do sprzedaży.

Faza definiowania, z definicji, pomaga zdefiniować cele naszego działania, podczas gdy faza pomiarowa zapewnia zbieranie danych w celu dogłębnego zbadania problemu. Faza analizy obejmuje budowę modelu magazynowego, który jest w stanie zarządzać korelacjami między czasem realizacji, a wahaniami popytu. W fazie poprawy, ulepszenia można skonstruować mapę wartości, aby zrozumieć przepływ na miejscu i zidentyfikować wąskie gardła, które należy wyeliminować. Narzędzia lean, takie jak 5S, mogą zamiast tego być używane w fazie kontroli, aby zapewnić poprawę z biegiem czasu.

Reklama

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja:

Inne artykuły w kategorii Publikacje: