> Tags > metody wyceny zapasów

Post about "metody wyceny zapasów"

LIFO

26 listopada 2013 Category :Kanban 0

Opis

Metoda LIFO (z angielskiego Last In – First Out – ostatnie weszło – pierwsze wyszło) odnosi się do sposobu w jaki:

– materiały są przechowywane w magazynie,
– dobra konsumpcyjne są wycenione i opodatkowane

» Continue Reading

FIFO

19 kwietnia 2013 Category :Kanban 0

Opis

FIFO jest metodą wyceny  zapasów w magazynie na podstawie kolejności przyjęcia produktu przez magazyn. W skrócie materiał który został zakupiony jako pierwszy zostanie skonsumowany w pierwszej kolejności. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla produktów, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen dostaw.

» Continue Reading

,