> Tags > wdrożenie kanban

Post about "wdrożenie kanban"

Zasada działania systemu kanban

28 stycznia 2013 Category :Kanban 1

Różnice między systemami tradycyjnymi, a kanbanem

W tradycyjnym podejściu do działalności produkcyjnej za cel nadrzędny uznawano maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu produkcyjnego bez względu na koszty związane z utrzymywaniem magazynów międzywydziałowych.

System kanban zapewnia ściślejszą kontrolę zapasów, produkcja uruchamiana jest tylko wtedy gdy pojawia się zapotrzebowanie na dany produkt. Dzieje się tak nawet w przypadku gdy może spowodować to przerwanie pracy robotników. W takich sytuacjach pracownicy przenoszeni są w miejsce gdzie praca występuje bądź przydziela się ich do innych często nieprodukcyjnych zadań. Kanban jest więc całkowitym zaprzeczeniem systemów tradycyjnych.

» Continue Reading

Sygnały kanban

7 stycznia 2013 Category :Kanban 0

W artykule tym przedstawione zostaną podstawowe narzędzia kanban za pomocą których sterowana jest produkcja. Możliwości w tej dziedzinie są niemal nieograniczone, na stronie tej znajdziesz opis najbardziej popularnych narzędzi kanban.

» Continue Reading

Karty kanban

2 stycznia 2013 Category :Kanban 7

Karty kanban

Karty kanban są kluczowym elementem systemu kanban, jest to najczęściej zalaminowana fiszka z naniesionymi na nią odpowiednimi parametrami kanban. Karty te sygnalizują potrzebę przejścia materiałów w produkcji, obiektu produkcyjnego bądź materiałów od zewnętrznego dostawcy lub zakładu produkcyjnego.

» Continue Reading

Zastosowania kanban w firmie

20 grudnia 2012 Category :Kanban 0

Zastosowanie kanban w produkcji

Kanban można stosować zasadniczo w większości obszarów produkcji, niezależnie od tego, materiały są przesuwane czy produkowane. W większych zakładach produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb produkcji powinien być zastosowany niezależny transport w zakładzie.

Na kolejnych podstronach tego serwisu zaprezentujemy w szczególności zastosowanie KANBAN w obrocie materiałowym. Kanban w tym przypadku będzie sterował zabezpieczeniem produkcji przed brakami materiałowymi w połączeniu z produkcją sterowaną kartami KANBAN.

» Continue Reading