Zastosowania kanban w firmie

Reklama

Zastosowania kanban w firmie

Opublikowany 20 grudnia 2012 | Brak komentarzy do Zastosowania kanban w firmie

Zastosowanie kanban w produkcji

Kanban można stosować zasadniczo w większości obszarów produkcji, niezależnie od tego, materiały są przesuwane czy produkowane. W większych zakładach produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb produkcji powinien być zastosowany niezależny transport w zakładzie.

Na kolejnych podstronach tego serwisu zaprezentujemy w szczególności zastosowanie KANBAN w obrocie materiałowym. Kanban w tym przypadku będzie sterował zabezpieczeniem produkcji przed brakami materiałowymi w połączeniu z produkcją sterowaną kartami KANBAN.

Poniżej w uproszczeniu przedstawię kilka zastosowań metody kan ban:

  • Zabezpieczenie materiałowe produkcji
  • Produkcja na zamówienie
  • Wytwarzanie półfabrykatów w jednym gnieździe roboczym w celu zaspokojenia potrzeb drugiego gniazda
  • Zaspokojenie klienta bez utrzymywania kosztownych magazynów

Kanban jest szczególnie odpowiedni dla produkcji seryjnej. Po odpowiedniej optymalizacji systemu obserwuje się znaczną poprawę produktywności co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe firmy.

Demonstracja systemu Kanban

Poniżej zamieszczony jest film w prosty prezentujący system Kanban w działaniu. Zabezpieczenie materiałowe produkcji:

Kanban jednak nie nadaje się do wytwarzania indywidualnych zamówień. Jeśli firma zajmuje się zaspokajaniem doraźnych potrzeb, metoda kanban ze względu na swoją charakterystykę może nie sprawdzić. W szczególności narażone może być w takich przypadkach zabezpieczenie materiałowe produkcji.

Reklama

» Tagi:

Autor: Paweł

Ostatnia aktualizacja:

Inne artykuły w kategorii Kanban: