Kalkulator EOQ

Poniżej znajduje się kalkulator do obliczania ekonomicznej wielkości zamówienia EOQ / EWZ.

Ekonomiczna wielkość zamówienia

Gdzie: H = Koszt jednostkowy materiału * Współczynnik magazynowania produktu (%)

Współczynnik magazynowania produktu - Zwykle stosuje się wartości od 10-15%

Aby obliczyć EOQ wypełnij wszystkie poniższe pola i kliknij przycisk "Oblicz EOQ".

Koszt złożenia zamówienia (C):

Popyt na produkt (R):

Koszt jednostkowy materiału (P):

Współczynnik magazynowania produktu (%) (F):

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ):