Kalkulator efektywności - OEE

Poniżej znajduje się kalkulator obliczający wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Jest to wskaźnik za pomocą którego oblicza się efektywność wykorzystania wyposażenia.

Aby wykonać obliczenia, uzupełnij poniższe pola i wciśnij przycisk Oblicz.

Kalkulator obliczy

  • A – Dostępność = APT/PBT
  • E – Wydajność = PRI/(APT/PQ)
  • Q – Jakość = GQ/PQ

A następnie wskaźnik efektywności:

  • OEE = A*E*Q


Rzeczywisty czas pracy maszyny (APT):

Planowany czas pracy maszyny (PBT):

Planowany czas jednostkowy (PRI):

Ilość wytworzonych wyrobów (PQ):

Ilość wyrobów dobrych (GQ):