Lean Management

Termin “lean management” to filozofia, zbiór zasad powodujących eliminowanie marnotrawstwa wszelkich prac, procesów, surowców, które nie przynoszą bezpośrednich wartości przyczyniających się do wzrostu jakości produkcji.

Lean jest obecnie szeroko rozpowszechnione w różnych branżach. Dzięki swoim podstawowym wartościom i pozytywnemu wpływowi na ogólne wyniki firm koncepcja Lean wydaje się być uniwersalnym narzędziem zarządzania.

Koncepcję Lean możesz zastosować w dowolnym biznesie lub procesie produkcyjnym, od produkcji po marketing i tworzenie oprogramowania.

Metodologia Lean opiera się na 3 bardzo prostych pomysłach:

  1. dostarczać wartość z perspektywy klienta
  2. eliminować odpady (rzeczy, procesy, które nie przynoszą wartości produktowi końcowemu)
  3. ciągłe doskonalenie

Czym jest Lean Management i jak to się zaczęło?

Obecnie Lean Management to koncepcja szeroko stosowana w różnych branżach. Jednak w rzeczywistości wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty, ustanowionego około 70 lat temu.

Już pod koniec lat czterdziestych, kiedy Toyota stawiła fundamenty Lean Manufacturing, dążyli do ograniczenia procesów, które nie przynoszą wartości produktowi końcowemu.

W ten sposób udało się osiągnąć znaczną poprawę produktywności, wydajności, czasu cyklu i efektywności kosztowej.

Dzięki tak znacznemu wpływowi myślenie Lean rozprzestrzeniło się w wielu branżach i ewoluowało do 5 podstawowych zasad Lean Management, zgodnie z opisem Lean Management Institute.

Lean Management wciąż stopniowo ewoluuje, dzięki wielu obserwacjom i pragnieniu ludzi do ciągłego doskonalenia.

5 podstawowych zasad lean

1. Zidentyfikuj wartość

Do czego dąży każda firma? Aby zaoferować produkt / usługę, za którą klient jest gotowy zapłacić. Aby to zrobić, firma musi dodać wartość zdefiniowaną przez potrzeby swoich klientów.

Wartość leży w problemie, który próbujesz rozwiązać dla klienta. Dokładniej w części rozwiązania, za którą klient chce zapłacić. Każda inna działalność lub proces, który nie przynosi wartości produktowi końcowemu, jest uważany za odpad.

Najpierw musisz określić wartość, którą chcesz dostarczyć, a następnie przejść do następnego kroku.

2. Mapowanie wartości strumienia

To jest punkt, w którym musisz dosłownie odwzorować przepływ pracy swojej firmy. Musi obejmować wszystkie działania i osoby zaangażowane w proces dostarczania produktu końcowego do klienta. W ten sposób będziesz w stanie określić, które części procesu nie przynoszą żadnej wartości.

Zastosowanie mapowania strumienia wartości pokazuje, gdzie generowana jest wartość i w jakim stopniu różne części procesu powodują lub nie wytwarzają wartości.

Po zmapowaniu strumienia wartości znacznie łatwiej będzie sprawdzić, które procesy należą do zespołów i którzy są odpowiedzialni za pomiar, ocenę i poprawę tego procesu. Ten duży obraz pozwoli ci wykryć kroki, które nie przynoszą wartości i je wyeliminować.

3. Utwórz ciągły przepływ pracy

Po opanowaniu strumienia wartości musisz upewnić się, że przepływ pracy każdego zespołu pozostaje płynny. Pamiętaj, że może to chwilę potrwać.

Wytworzenie produktu / usługi często będzie obejmować pracę zespołową. Wąskie gardła i przerwy mogą pojawić się w dowolnym momencie. Jednak dzieląc pracę na mniejsze partie i wizualizując przepływ pracy, można łatwo wykrywać i usuwać blokady.

4. Utwórz system ciągnący

Stabilny przepływ pracy to gwarancja, że ​​Twoje zespoły będą mogły realizować zadania robocze znacznie szybciej przy mniejszym wysiłku. Jednak, aby zapewnić stabilny przepływ pracy, upewnij się, że tworzysz system ciągnący / ssący.

W takim systemie praca jest wykonywana tylko wtedy, gdy istnieje na nią popyt. Umożliwia to optymalizację pojemności zasobów i dostarczanie produktów / usług tylko w przypadku rzeczywistej potrzeby.

Weźmy na przykład restaurację. Jedziesz tam i zamawiasz pizzę. Piekarz ściąga twoje zamówienie i zaczyna robić pizzę. Nie przygotowuje z góry potraw, ponieważ nie ma faktycznego zapotrzebowania.

5. Ciągłe doskonalenie

Po przejściu wszystkich poprzednich kroków, zbudowałeś już swój system zarządzania Lean. Nie zapomnij jednak zwrócić uwagi na ten ostatni krok, prawdopodobnie najważniejszy.

Pamiętaj, że twój system nie jest izolowany i statyczny. Podczas każdego z poprzednich kroków mogą wystąpić problemy. Dlatego musisz upewnić się, że pracownicy na każdym poziomie są zaangażowani w ciągłą poprawę procesu.

Istnieją różne techniki, które zachęcają do ciągłego doskonalenia. Na przykład każda drużyna może zorganizować codzienne spotkanie w celu omówienia tego, co zostało zrobione, co należy zrobić. Łatwy sposób na usprawnienia procesów na co dzień.

Korzyści z Lean Management

Rosnąca popularność zasad Lean wynika z faktu, że koncentrują się one na poprawie każdym aspekcie procesu pracy i obejmują wszystkie poziomy hierarchii firmy.

Istnieje kilka głównych zalet, z których mogą korzystać menadżerowie.

  • Skupienie – Dzięki zastosowaniu Lean będziesz mógł ograniczyć ilość odpadów. Dlatego Twoja siła robocza będzie skupiona na działaniach, które przynoszą wartość.
  • Poprawa produktywności i wydajności – Kiedy pracownicy koncentrują się na dostarczaniu wartości, będą bardziej produktywni i wydajni, ponieważ nie będą rozpraszać się przez niejasne zadania.
  • Inteligentniejszy proces (system pull) – Ustanawiając system ciągnący, będziesz mógł dostarczyć pracę tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie.
  • Lepsze wykorzystanie zasobów – Gdy twoja produkcja jest oparta na rzeczywistym zapotrzebowaniu, będziesz mógł użyć tylko tylu zasobów, ile potrzebujesz.

W rezultacie Twoja firma (zespół) będzie znacznie bardziej elastyczna i będzie w stanie szybciej reagować na wymagania klientów. Ostatecznie, zasady zarządzania Lean pozwolą Ci stworzyć stabilny system produkcji z większą szansą na poprawę ogólnej wydajności.

Podsumowanie

Lean Management jest raczej przewodnikiem dla budowania stabilnej organizacji, która stale się rozwija, pomaga identyfikować rzeczywiste problemy i usuwać je.

  • Głównym celem Lean Management jest tworzenie wartości dla klienta poprzez optymalizację zasobów.
  • Zasady lean management mają na celu stworzenie stabilnego przepływu pracy opartego na rzeczywistym zapotrzebowaniu klienta.
  • Ciągłe doskonalenie to główna część Lean Management, zapewniająca każdemu pracownikowi udział w procesie doskonalenia.

Literatura

W celu poszerzenia wiedzy o tematyce Lean Management polecam książkę “Droga Toyoty”. Książka napisana jest językiem przyswajalnym, zrozumiałym. Przeczytasz w niej o tym czego można nauczyć się od Toyoty? Jak podwoić lub potroić szybkość każdego procesu. Jak wbudować jakość w systemy miejsca pracy? Jak zminimalizować koszty ukrytych marnotrawstw? Jest to znakomicie napisana książka o rozwiązaniach biznesowych.