Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance (TPM) to filozofia zarządzania, która ma na celu zwiększenie efektywności produkcji poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników oraz poprawę stanu technicznego maszyn i urządzeń. TPM skupia się na przeprowadzaniu działań zapobiegawczych i konserwacyjnych, a także na rozwijaniu umiejętności pracowników, co pozwala na redukcję kosztów produkcji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Implementacja TPM jest procesem składającym się z kilku etapów, od analizy stanu obecnego po działania rozwojowe, a jego efektem jest lepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa.

Historia Total Productive Maintenance

Historia rozwoju Total Productive Maintenance (TPM) sięga lat 60. XX wieku, kiedy to japońska firma Nippondenso (obecnie Toyota Industries) zaczyna stosować nowe podejście do zarządzania produkcją. W 1975 roku Jusei Kato, dyrektor ds. produkcji w Nippondenso, opublikował książkę "Total Productive Maintenance" opisującą swoje podejście i filozofię TPM. W krótkim czasie TPM stał się popularny w Japonii, a następnie na całym świecie. W latach 80 i 90-tych, japońskie stowarzyszenie Japan Machine Tool Builders' Association (JMTBA) rozpoczęło program certyfikacji TPM, który umożliwiał przedsiębiorstwom osiągnięcie poziomu "TPM Excelence". TPM jest obecnie stosowany w różnych branżach na całym świecie i uważany jest za jeden z kluczowych elementów Lean Manufacturing.

Filozofia TPM

Filozofia Total Productive Maintenance (TPM) opiera się na założeniu, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój maszyn i urządzeń, którymi pracuje. TPM opiera się na współpracy i udziale pracowników we wszystkich aspektach utrzymania maszyn i urządzeń, od projektowania po eksploatację. Filozofia ta polega na przeniesieniu odpowiedzialności za utrzymanie maszyny na każdego pracownika zespołu produkcyjnego. Dzięki temu, pracownicy lepiej rozumieją swoje maszyny i mogą lepiej zadbać o ich stan, przez co zwiększają jakość i efektywność produkcji. TPM jest także oparte na ciągłym doskonaleniu i redukcji marnotrawstwa, poprzez eliminowanie przyczyn awarii i opóźnień oraz rozwiązywanie problemów w terenie.

Cele Total Productive Maintenance

Celem Total Productive Maintenance (TPM) jest zwiększenie efektywności produkcji poprzez poprawę stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz rozwijanie umiejętności pracowników. TPM ma na celu osiągnąć:

 1. Zwiększenie wykorzystania maszyn i urządzeń: TPM ma na celu poprawę stanu technicznego maszyn i urządzeń, co pozwala na ich lepsze wykorzystanie.
 2. Redukcja kosztów produkcji: TPM ma na celu redukcję kosztów produkcji poprzez zmniejszenie czasu przestojów maszyn i urządzeń oraz zwiększenie wykorzystania maszyn.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: TPM ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez eliminowanie przyczyn awarii i zwiększenie zaangażowania pracowników w utrzymanie maszyn i urządzeń.
 4. Poprawa jakości produktów: TPM ma na celu poprawę jakości produktów poprzez eliminowanie przyczyn błędów i opóźnień w produkcji.
 5. Zwiększenie zaangażowania pracowników: TPM ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników w proces produkcji poprzez udział pracowników we wszystkich aspektach utrzymania maszyn i urządzeń.

Etapy implementacji Total Productive Maintenance

Etapy implementacji Total Productive Maintenance (TPM) składają się z pięciu kluczowych elementów:

 1. Analiza stanu obecnego: Pierwszym krokiem jest dokładna analiza stanu obecnego, w której określa się mocne i słabe strony istniejącego systemu utrzymania maszyn i urządzeń.
 2. Planowanie i organizacja: Następnie planuje się i organizuje działania, które mają na celu poprawę efektywności produkcji.
 3. Działania korygujące: W kolejnym etapie przeprowadza się działania korygujące, które mają na celu eliminację przyczyn awarii i zwiększenie efektywności produkcji.
 4. Działania zapobiegawcze: W etapie tym pracownicy zespołu produkcyjnego przeprowadzają działania zapobiegawcze, takie jak planowane przeglądy i konserwacje, które mają na celu uniknięcie awarii i zwiększenie niezawodności maszyn i urządzeń.
 5. Działania rozwojowe: Ostatni etap to działania rozwojowe, które mają na celu stałe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz rozwijanie umiejętności pracowników, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie maszyn i urządzeń.

Korzyści z implementacji TPM

Implementacja Total Productive Maintenance (TPM) przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym:

 1. Zwiększenie wykorzystania maszyn i urządzeń: TPM pozwala na poprawę stanu technicznego maszyn i urządzeń, co pozwala na ich lepsze wykorzystanie.
 2. Redukcja kosztów produkcji: TPM pozwala na redukcję kosztów produkcji poprzez zmniejszenie czasu przestojów maszyn i urządzeń oraz zwiększenie wykorzystania maszyn.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: TPM pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez eliminowanie przyczyn awarii i zwiększenie zaangażowania pracowników w utrzymanie maszyn i urządzeń.
 4. Poprawa jakości produktów: TPM pozwala na poprawę jakości produktów poprzez eliminowanie przyczyn błędów i opóźnień w produkcji.
 5. Zwiększenie zaangażowania pracowników: TPM pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników w proces produkcji poprzez udział pracowników we wszystkich aspektach utrzymania maszyn i urządzeń.
 6. Ciągłe doskonalenie: TPM pozwala na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz rozwijanie umiejętności pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie maszyn i urządzeń.
 7. Wzrost rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wady Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance (TPM) jest skutecznym podejściem do zarządzania produkcją, jednak jak każde podejście ma także pewne wady. Poniżej wymieniam niektóre z nich:

 1. Wysokie koszty: Implementacja TPM może być kosztowna, ponieważ wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz zwiększenia zatrudnienia w dziale utrzymania ruchu.
 2. Duża ilość czasu potrzebnego na przygotowanie: Implementacja TPM wymaga sporo czasu na przygotowanie i realizację. Wymaga to wielu analiz, przygotowanie planów, szkoleń pracowników itp.
 3. Wymaga zaangażowania i współpracy pracowników: TPM wymaga zaangażowania i współpracy pracowników w utrzymanie maszyn i urządzeń, co może być trudne do osiągnięcia.
 4. Trudności zmiany nawyków: Zmiana nawyków pracowników może być trudna do osiągnięcia, a przyzwyczajenie się do nowych procedur i odpowiedzialności związanych z TPM może zająć sporo czasu.
 5. Potrzeba kontynuowania procesów: TPM to proces ciągłego doskonalenia, więc po jego implementacji konieczne jest kontynuowanie procesów, które wymagają ciągłego nadzoru i aktualizacji.

Narzędzia przydatne do implementacji TPM

Istnieje wiele narzędzi i metod, które mogą być stosowane do implementacji Total Productive Maintenance (TPM). Oto kilka z nich:

 1. 5S: Jest to metoda organizacji i utrzymania miejsca pracy, która składa się z pięciu etapów: sortowanie, selekcjonowanie, skalowanie, standardizowanie i systematyzowanie.
 2. Autonomous Maintenance: Jest to metoda, która polega na przekształceniu pracowników zespołu produkcyjnego w specjalistów od utrzymania swoich maszyn i urządzeń.
 3. Kaizen: Jest to metoda ciągłego doskonalenia, która polega na ciągłym identyfikowaniu i eliminowaniu marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.
 4. SMED: Jest to metoda usprawniania procesów, która polega na redukcji czasu potrzebnego do przełączenia maszyny między różnymi procesami produkcyjnymi.
 5. SMART to metoda zarządzania ryzykiem, polegająca na identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z działaniem maszyn i urządzeń, a także na planowaniu i wdrażaniu działań prewencyjnych, aby zminimalizować potencjalne problemy.