Reklama

Muda

25 listopada 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Muda jest to każda aktywność pochłaniająca zasoby bez tworzenia wartości dla klienta. W ramach tej ogólnej kategorii przydatne jest rozróżnienie pomiędzy muda’mi, których nie można natychmiast wyeliminować, i muda’mi, które można szybko wyeliminować za pośrednictwem kaizen.

» Więcej

Schemat blokowy

9 listopada 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Schemat blokowy jest wizualną reprezentacją sekwencji kroków i decyzji potrzebnych do przeprowadzenia procesu. Każdy krok w sekwencji jest zapisywany w kształcie diagramu. 

» Więcej

Gemba

21 października 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Z japońskiego jest to “miejsce zdarzenia”, “miejsce wykonywania pracy”. W koncepcji Lean termin ten został użyty do oznaczenia miejsca, w którym
bezpośrednio wykonywana jest praca lub dokładniej, miejsca, w którym  tworzona jest wartość dla konsumenta.

» Więcej

Burza mózgów

10 października 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Burza mózgów (ang. brainstorm) to technika wymyślona przez Alexa Faickneya Osborna (1888-1966) w 1948 roku, w której grupa ludzi spotyka się, aby wygenerować nowe pomysły dotyczące określonego obszaru zainteresowań. Stosując zasady, które usuwają zahamowania, ludzie mogą swobodniej myśleć i poruszać się w nowych obszarach myślenia, tworząc wiele pomysłów i rozwiązań.

» Więcej

Metoda 5 why

7 października 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Technika 5 why lub 5W (z ang. 5 dlaczego) jest metodologią, należącą do dziedziny rozwiązywania problemów i opiera się na serii pytań, które pozwalają zbadać związki przyczynowo-skutkowe, które odnoszą się do danego problemu.

» Więcej

Diagram Ishikawy

5 października 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Diagram przyczynowo-skutkowy (zwany też diagramem Ishikawy, diagramem fishbone bądź wykresem Ishikawy) jest narzędziem (wynalezionym w 1969 roku przez Kaoru Ishikawa), które służy do graficznego zilustrowania głównych przyczyn pewnych zjawisk, które generują pewien efekt lub problem.

» Więcej

5S

3 października 2018 Kategoria :Bez kategorii

Definicja

Metodologia doskonalenia zwana “5S” jest podejściem, zrodzonym w logice Lean Management, którego celem jest poprawa efektywności miejsca pracy,  zainicjowanie i utrzymanie procesu redukcji i eliminacji odpadów obecnych w organizacji, stale poprawiając standardy pracy i jakość produktu.

» Więcej

Reklama