Metoda Delphi

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Ankieta.jpg

Metoda Delphi (lub Metoda Delficka) to technika komunikacyjna wykorzystywana do ustanowienia konsensusu wśród grupy ekspertów w danej dziedzinie. Technika ta polega na przeprowadzeniu kilku rund ankiet, w których eksperci odpowiadają anonimowo na pytania związane z tematem badania. Po każdej rundzie odpowiedzi są agregowane i udostępniane grupie, a eksperci mają możliwość dostosowania swoich odpowiedzi w kolejnych rundach, opierając się na interpretacji "odpowiedzi grupy". Metoda Delphi dąży do osiągnięcia poprawnej odpowiedzi poprzez konsensus, wykorzystując wiele rund pytań i informując panel, co myśli grupa jako całość.

Metoda Delphi została pierwotnie opracowana jako systematyczna i interaktywna metoda prognozowania, a jej zalety były szeroko wykorzystywane w prognozowaniu biznesowym. Można ją również dostosować do stosowania w spotkaniach twarzą w twarz, co wtedy nazywa się mini-Delphi. W porównaniu z innymi strukturalnymi podejściami do prognozowania, takimi jak rynki przewidywań, metoda Delphi ma swoje atuty.

Cechy

Metoda Delphi ma kilka kluczowych cech, które pomagają uczestnikom skoncentrować się na rozważanym problemie i odróżnić ją od innych metod. W tej technice panel ekspertów jest wybierany spośród osób zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dla organizacji, a każdy z ekspertów jest proszony o dokonanie anonimowych przewidywań. Uczestnicy pozostają anonimowi, co zapobiega dominacji niektórych osób na innych w procesie decyzyjnym i pozwala na swobodne wyrażanie opinii. W Delphi struktura komunikacji jest tak zaprojektowana, aby uniknąć negatywnych skutków dyskusji na żywo. Metoda zapewnia również regularne informowanie uczestników o postępach panelu i umożliwia zmiany przewidywań i opinii w czasie rzeczywistym. Osoba koordynująca metodę, zwana zwykle liderem lub moderatorem, pomaga w zbieraniu odpowiedzi i analizie wyników, a w przypadku braku konsensusu przeprowadza kolejne rundy dyskusji.

Proces

Pierwszym krokiem w metodzie Delphi jest wybór grupy ekspertów przez moderatora, w oparciu o temat badania. Po potwierdzeniu udziału każdy członek otrzymuje kwestionariusz z instrukcjami, aby wypowiedzieć się na temat każdego zagadnienia na podstawie własnego zdania, doświadczenia lub wcześniejszych badań.

Po zebraniu kwestionariuszy moderator grupuje komentarze i przygotowuje kopie informacji. Kopia zebranych komentarzy jest przesyłana do każdego uczestnika wraz z możliwością dalszych komentarzy. Po zakończeniu każdej rundy komentarzy, kwestionariusze są zwracane do moderatora, który decyduje, czy konieczna jest kolejna runda, czy też wyniki są gotowe do publikacji.

Rundy kwestionariuszy mogą być powtarzane tak wiele razy, jak to konieczne, aby osiągnąć ogólny konsensus.

Zalety

Metoda ta jest skuteczną techniką komunikacyjną, która ma na celu agregację opinii zróżnicowanego zespołu ekspertów. Główną zaletą tej metody jest fakt, że można przeprowadzić ją bez konieczności organizowania spotkań fizycznych, a to dzięki krążącej serii ankiet. Uczestnicy mogą wyrażać swoje opinie anonimowo, co pozwala uniknąć konsekwencji za wygłaszane zdanie. Ponadto, anonimowość uczestników zapobiega "efektowi aureoli", w którym wyższą wagę przywiązuje się do opinii bardziej wpływowych lub wyższych rangą członków grupy.

Metoda Delphi umożliwia osiągnięcie konsensusu poprzez modyfikowanie i kształtowanie opinii uczestników. Z każdą kolejną rundą ankiet, odpowiedzi ekspertów zmieniają się na podstawie informacji przekazywanych przez innych uczestników analizy. Dzięki temu proces badawczy jest bardziej refleksyjny i przemyślany, a uczestnicy mają możliwość przemyślenia i doprecyzowania swoich opinii na podstawie opinii innych.

W badaniach Delphi ważne jest osiągnięcie konsensusu, co można osiągnąć dzięki krążącej serii ankiet. Metoda ta jest bardzo skuteczna i pozwala na osiągnięcie porozumienia w krótkim czasie. W przeciwieństwie do innych metod badawczych, badania Delphi pozwalają na przemyślenie i doprecyzowanie swoich opinii, a to dzięki udostępnianiu powiązanych informacji i możliwości dalszej dyskusji w każdej kolejnej rundzie.

Wady

Metoda ta może zapewnić anonimowość i możliwość ponownej oceny opinii, ale nie umożliwia takiego samego rodzaju interakcji jak żywa dyskusja. Dyskusja ta może dać lepszy przykład konsensusu, ponieważ idee są wprowadzane, rozbierane i ponownie oceniane. Czas reakcji w metodzie Delphi może być długi, co spowalnia tempo dyskusji, a informacje otrzymane od ekspertów niekoniecznie muszą być wartościowe.

Długotrwałe wykorzystanie metody Delphi może również stanowić wyzwanie. Wymaga ona kilku rund kwestionariuszy, co naraża ją na ryzyko, że niektórzy uczestnicy zrezygnują z badania przed jego zakończeniem. Możliwość ponownej oceny opinii może spowodować dostosowanie ich do opinii większości, co zmniejsza różnorodność opinii i obniża wiarygodność wyników.

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.