Lead time

Z SYSTEM-KANBAN.PL

Lead Time (czas wytwarzania produktu lub czas realizacji) jest to czas potrzebny do ukończenia jednego cyklu produkcyjnego, w tym zarówno czas realizacji jak i czas oczekiwania pomiędzy wykonywaniem różnych operacji w czasie cyklu (przygotowanie celu, transportu, kontroli, odbioru). W ramach logistyki jest to czas pomiędzy potwierdzeniem konieczności zamówienia, a odbiorem towaru.

Lead Time – czas wytwarzania produktu

Licząc czas Lead Time w przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

 • czas przetwarzania wstępnego – oznacza czas potrzebny na złożenie zlecenia produkcyjnego lub złożenia zamówienia (w przypadku zakupów),
 • czas przetwarzania – czas potrzebny na wyprodukowanie materiału lub czas potrzebny na dostawę towaru (zakupy),
 • czas przetwarzania końcowego – czas potrzebny na kontrolę jakości, czas transportu do magazynu itp.

Jak obliczyć Lead time - wzór

Czas realizacji można podzielić na kilka różnych elementów: przetwarzanie wstępne, przetwarzanie i przetwarzanie końcowe. Można je zdefiniować lub określić inaczej, ale ogólny wzór na obliczenie czasu realizacji jest następujący:

Lead Time (Czas realizacji) = czas przetwarzania wstępnego + czas przetwarzania + czas przetwarzania końcowego

W przypadku firmy produkcyjnej czas przetwarzania wstępnego to etap zaopatrzenia, na którym pozyskiwane są surowce i dostarczane do centrali produkcyjnej lub zakładu przetwórczego. Czas przetwarzania to etap produkcji. Czas przetwarzania końcowego to etap realizacji zamówienia i dostarczenia finalnego towaru do klienta.

Lead Time (Czas realizacji) dla firmy produkcyjnej = czas zaopatrzenia (dla surowców) + czas produkcji + czas wysyłki

W przypadku firmy detalicznej nie ma czasu na produkcję, ponieważ firma detaliczna nie wytwarza własnego towaru. Ponadto czas zaopatrzenia jest inny, ponieważ zamiast pozyskiwania surowców, pozyskuje produkty końcowe, aby następnie sprzedawać je bezpośrednio klientom.

Lead Time (Czas realizacji) dla firmy detalicznej = czas zakupu (dla produktów końcowych) + czas wysyłki

Znaczenie krótkiego czasu realizacji / lead time

Krótki czas realizacji jest niezwykle ważny, ponieważ wpływa na finansowe i operacyjne aspekty firmy oraz jej relacje z klientem. Kilka konkretnych przykładów znaczenia krótkiego czasu realizacji obejmuje:

 • Krótszy czas realizacji / lead time może prowadzić do większego zadowolenia klientów - w swej istocie czas realizacji to koncepcja jak najszybszego dostarczenia towaru do klienta. Gdy klient złoży zamówienie, najczęściej nie chce czekać niepotrzebnie długo. Kiedy czas realizacji jest krótki, klienci otrzymują produkt szybciej i prawdopodobnie będą bardziej zadowoleni z zakupów.
 • Krótszy czas realizacji może prowadzić do mniejszej dezaktualizacji - towary o długim czasie realizacji są narażone na ryzyko dezaktualizacji do czasu ich wyprodukowania. Gdy produkt ma krótki okres realizacji, firma ponosi mniejsze ryzyko, że towar nie będzie już poszukiwany do czasu jego zakończenia.
 • Krótszy czas realizacji może prowadzić do niższych kosztów pracy - jeśli firma traktuje priorytetowo przegląd swojego wewnętrznego procesu produkcyjnego, może wyeliminować nieefektywności i wyeliminować niepotrzebne godziny pracy.
 • Krótszy czas realizacji może skutkować większą liczbą zamówień.
 • Krótszy czas realizacji może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału - im dłuższy proces, tym dłużej firma pozostaje bez kapitału, który mogłaby wykorzystać do rozszerzenia działalności lub strategicznego rozwoju.

Jak skrócić lead time

Chociaż cały proces produkcji i dystrybucji może być złożony z wielu etapów. Firmy mogą podjąć kroki w celu zmniejszenia czasu realizacji i skrócenia liczby dni dla każdego procesu. Rozważ następujące sposoby na skrócenie czasu realizacji:

 • Wyeliminuj niepotrzebne procesy - Najprostszym sposobem na skrócenie czasu realizacji zamówienia jest wyeliminowanie czynności lub procesów, które nie są konieczne do ułatwienia sprzedaży.
 • Monitoruj metody transportu - Nie wszystkie metody transportu są jednakowe, a niektóre mogą być po prostu lepszymi opcjami.
 • Zachęcanie do lepszej obsługi - Niezależnie od tego, czy chodzi o motywowanie stron zewnętrznych, takich jak dostawcy, czy stron wewnętrznych, takich jak pracownicy, lead time zamówienia można skrócić, ustalając cele/oczekiwania i nagradzając tych, którzy je spełniają. Choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla firmy, potencjalny wzrost sprzedaży może przeważyć nad zachętami lub premiami potrzebnymi do szybszego dostarczenia produktu.
 • Zmiana dostawców - Niektórzy dostawcy działają szybciej niż inni. Starając się skrócić czas realizacji zamówienia, firma powinna ocenić swoich obecnych dostawców i sprawdzić, gdzie można uzyskać korzyści.
 • Większe zapasy - z jednej strony, posiadanie większej ilości zapasów wiąże się z wyższymi kosztami magazynowania, ochrony i ubezpieczenia, a także z większym ryzykiem kradzieży lub przestarzałości. Z drugiej strony, posiadanie zapasów na stanie pozwala firmie nie musieć czekać na przybycie przesyłek. Należy niezwykle starannie dobrać odpowiednią wielkość zapasów.
 • Promuj wewnętrzne szkolenie się - wewnętrzny proces produkcji jest tak wydajny, jak pracownicy, którzy znają ten proces. Poprzez priorytetowe traktowanie szkoleń i możliwości uczenia się, firmy mogą skończyć z silniejszą liczbą pracowników z większą wiedzą i biegłością w procesie.

Zobacz też

REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.