MTBF

Z SYSTEM-KANBAN.PL

MTBF (Mean Time Between Failures) to miara określająca średni czas działania urządzenia lub systemu przed wystąpieniem awarii. Jest to bardzo ważny wskaźnik w branżach, w których utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe, takich jak np. przemysł energetyczny, transportowy czy telekomunikacyjny.

MTBF jest używane do oceny niezawodności urządzeń i systemów oraz do planowania prac konserwacyjnych i naprawczych. Wysokie MTBF oznacza, że urządzenie jest bardziej niezawodne i mniej narażone na awarie, co przekłada się na niższe koszty utrzymania i lepszą wydajność.

MTBF jest zwykle wyrażane w godzinach lub latach i obliczane na podstawie danych historycznych dotyczących awarii urządzenia lub systemu. Ważne jest jednak pamiętanie, że MTBF jest tylko przybliżoną wartością i nie może być traktowana jako gwarantowana długość działania urządzenia.

Zastosowanie MTBF w różnych branżach

MTBF jest szeroko stosowane w wielu różnych branżach, w których utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe dla funkcjonowania całego systemu. Poniżej przedstawiono kilka przykładów branż, w których MTBF jest szczególnie ważnym wskaźnikiem:

 • Przemysł energetyczny: W elektrowniach i innych instalacjach produkcji energii MTBF jest ważnym wskaźnikiem niezawodności urządzeń i systemów. Wysokie MTBF pozwala zapewnić ciągłość dostaw energii, co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji produkujących energię dla miast czy całych regionów.
 • Transport: W branży transportowej MTBF jest ważnym wskaźnikiem niezawodności pojazdów i urządzeń transportowych. Wysokie MTBF pozwala zapewnić płynność ruchu i uniknąć opóźnień spowodowanych awariami.
 • Telekomunikacja: W branży telekomunikacyjnej MTBF jest ważnym wskaźnikiem niezawodności urządzeń i systemów służących do transmisji danych i sygnałów. Wysokie MTBF pozwala zapewnić ciągłość działania sieci telekomunikacyjnych i uniknąć przerw w łączności.
 • Inne branże: MTBF jest również ważnym wskaźnikiem w wielu innych branżach, takich jak np. przemysł elektroniczny, motoryzacyjny czy lotniczy. Wszędzie tam, gdzie utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe dla funkcjonowania całego systemu, MTBF jest ważnym wskaźnikiem niezawodności.

Obliczanie MTBF

MTBF jest obliczane jako średni czas działania urządzenia lub systemu pomiędzy kolejnymi awariami. Aby obliczyć MTBF, należy zebrać dane dotyczące ilości awarii oraz czasów ich wystąpienia i wykonać następujące obliczenia:

 1. Obliczenie sumy czasów działania pomiędzy kolejnymi awariami: należy zsumować czasy działania urządzenia pomiędzy kolejnymi awariami. Jeśli urządzenie działało przez np. 100 godzin pomiędzy pierwszą a drugą awarią, przez 200 godzin pomiędzy drugą a trzecią awarią itd., to suma tych czasów wynosi 100 + 200 + … + x.
 2. Obliczenie średniego czasu działania pomiędzy awariami: należy podzielić sumę czasów działania pomiędzy awariami przez ilość awarii. W przykładzie z poprzedniego punktu, jeśli było w sumie 5 awarii, to średni czas działania pomiędzy awariami wynosi (100 + 200 + … + x) / 5.
 3. Obliczenie MTBF: należy podzielić średni czas działania pomiędzy awariami przez ilość awarii w ciągu jednego roku (tzw. "tempo awarii"). Jeśli np. średni czas działania pomiędzy awariami wynosi 1000 godzin, a tempo awarii wynosi 2 awarie w ciągu roku, to MTBF wynosi 1000 / 2 = 500 godzin.

Pamiętaj, że MTBF jest tylko przybliżoną wartością i nie może być traktowana jako gwarantowana długość działania urządzenia. W rzeczywistości czas działania urządzenia przed awarią może się znacznie różnić od obliczonej wartości MTBF.

Aby obliczyć MTBF dla innych czasów możesz skorzystać z przygotowanego przez nas kalkulatora MTBF.

Czynniki wpływające na MTBF

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na MTBF urządzenia lub systemu. Poniżej przedstawiono kilka z nich:

 • Jakość wykonania: Im lepsza jakość wykonania urządzenia, tym mniejsze ryzyko awarii. Niedokładnie wykonane elementy lub niewłaściwe spasowanie mogą być przyczyną wielu awarii.
 • Warunki eksploatacji: Warunki eksploatacji, takie jak np. temperatura, wilgotność czy wibracje, mogą wpływać na MTBF urządzenia. Niektóre urządzenia są bardziej podatne na awarie w trudnych warunkach, np. w wysokich temperaturach lub w obecności dużych wibracji.
 • Konserwacja i utrzymanie ruchu: Regularne konserwacje i przeglądy mogą znacząco wpłynąć na MTBF urządzenia. Dzięki temu można wykryć i usunąć ewentualne usterki wcześniej, zanim doprowadzą one do awarii.
 • Obciążenie: Im większe obciążenie urządzenia, tym większe ryzyko awarii. Dlatego ważne jest, aby urządzenia były dobrze dobrane do wymagań i obciążeń, z jakimi będą się mierzyć.
 • Częstotliwość uruchamiania i wyłączania: Częste uruchamiania i wyłączania urządzenia mogą wpływać na jego MTBF. W niektórych przypadkach lepszą opcją jest pozostawienie urządzenia w trybie gotowości, niż uruchamianie i wyłączanie go często.
 • Czas eksploatacji: Im dłuższy czas eksploatacji urządzenia, tym większe ryzyko awarii. Dlatego ważne jest, aby planować prace konserwacyjne i naprawcze w odpowiednim czasie, tak aby zapobiec awariom lub przedłużyć czas eksploatacji

Zwiększanie MTBF poprzez konserwację i utrzymanie ruchu

Regularne konserwacje i przeglądy oraz odpowiednie utrzymanie ruchu to ważne sposoby na zwiększenie MTBF urządzenia lub systemu. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu zwiększenia MTBF:

 1. Przeprowadzenie regularnych przeglądów: Regularne przeprowadzanie przeglądów pozwala wykryć ewentualne usterki i zapobiec awariom. Przeglądy powinny obejmować sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz ewentualnego występowania luzów lub innych nieprawidłowości.
 2. Wymiana zużytych elementów: Zużyte elementy, takie jak np. łożyska czy paski, są bardziej podatne na awarie. Dlatego ważne jest, aby wymieniać je w odpowiednim czasie, tak aby zapobiec awariom.
 3. Dbanie o odpowiednią temperaturę pracy: Niektóre urządzenia są bardziej podatne na awarie w trudnych warunkach, np. w wysokich temperaturach. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednią temperaturę pracy urządzenia oraz odpowiedni przepływ powietrza, tak aby zmniejszyć ryzyko awarii.
 4. Stosowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych: Stosowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. oleje czy smary, może znacząco wpłynąć na MTBF urządzenia. Dlatego ważne jest, aby dobierać je odpowiednio do warunków eksploatacyjnych i wymagań urządzenia.
 5. Planowanie prac konserwacyjnych i naprawczych: Regularne planowanie prac konserwacyjnych i naprawczych pozwala zapobiec awariom i przedłużyć czas eksploatacji urządzenia. Ważne jest, aby prace te były przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, tak aby zapewnić wysoką jakość usług.

Przykład

Urządzenie pracuje przez 100 godzin pomiędzy pierwszą a drugą awarią, przez 200 godzin pomiędzy drugą a trzecią awarią, przez 300 godzin pomiędzy trzecią a czwartą awarią itd. W ciągu roku występuje łącznie 5 awarii. Obliczenie MTBF:

 • Suma czasów działania pomiędzy awariami: 100 + 200 + 300 + … + x = 1000 godzin
 • Średni czas działania pomiędzy awariami: 1000 godzin / 5 awarii = 200 godzin
 • MTBF: 200 godzin / 2 awarie w ciągu roku = 100 godzin

Zobacz też

 • MTTR (Mean Time To Repair) jest to średni czas potrzebny na naprawienie awarii.
 • MTTF (Mean Time To Failure) to średni czas przed awarią występująca w danej maszynie lub systemie.
REKLAMA
Ciasteczka cookie pomagają nam usprawniać nasze usługi. Korzystając z witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.